Esnek işgücü ve geçici iş ilişkisi

755

Esnek işgücü ve geçici iş ilişki konusundaki sorularımızı, Randstad Pazarlama ve İletişim Yöneticisi Seçil Alp yanıtladı.

1. Esnek iş gücü ne demektir?
Esnek işgücü modeli, iş ve çalışan dünyasındaki değişimlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve tam zamanlı ve daimi çalışmaya alternatif olan bir çalışma modelidir. İçeriğinde, esnek çalışma, uzaktan çalışma, proje bazlı/dönemsel/geçici çalışma gibi farklı formları bulundurur.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

2. Dünyada ne kadar zamandır kullanılmaktadır? Yıllar içinde nasıl değişti?
Esnek işgücü modelleri II.Dünya Savaşını takiben, globalleşmenin de etkisiyle güçlü rekabet ve değişken işgücü ihtiyaçlarının yönetilmesi temelli bir kavram olarak ortaya çıktı. Yıllar içinde çok hızlı bir ilerleme kaydederek bugün için 350 Milyar € ile ifade edilen bir Pazar büyüklüğüne ulaştı. Halı hazırda Dünya üzerinde yıllık olarak istihdama %2-3 oranında katkı yaptığı hesaplanmakta.

3. Ülkemizde ne zamandır kullanılmaktadır?
Esnek işgücü modelleri daha önceleri de Türkiye’de pratikte kullanılmaktaydı ancak yasal çerçevesinin belirlenmesi ve özellikle unsurlarından bir olan Geçici İş İlişkisinin tanımlanması 2016 yılına denk gelmekte. Aktif halde kullanılmasının başlanmasını da 2017 2.yarıyıl olarak belirtebiliriz.

4. İşverene ne gibi faydaları vardır?
Esnek işgücü modeli firmalara, rekabetçi piyasa ortamında ihtiyaç duydukları esneklik ve çevikliği vaadetmektedir. Bu yolla dönemsel olarak artıp,azalan iş gücü ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanırken firmaların organizasyon yapılarını optimum seviyede tutmaları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra firmaların daimi olarak bünyelerinde bulundurmak zorunluluğu duymadıkları uzmanlığı dış kaynaklı olarak sağlamalarına imkan tanıyan da bir modeldir.

5. Çalışana faydaları nelerdir? Haklarını nasıl korur?
İstihdam piyasasından çeşitli sebeplerle uzak kalmış kesimlerin, özellikle doğum iznine ayrılmış kadınların ve askerlik nedeniyle çalışmaya ara veren veya verecek olan bireylerin istihdam piyasasına tekrar katılımını sağlaması, genç nüfusun istihdama hızlıca entegre olmasına katkıda bulunması ve tüm gruplar için kalıcı istihdama geçiş aracı olması bakımından, esnek çalışma/ geçici iş ilişkisi çok kullanışlı bir araçtır. Ayrıca farklı deneyim kazanma, uzmanlık alanında serbest ve proje bazlı çalıma imkanları sunma ve iş/özel yaşam dengesinde önceliklere hitap etme olanağı göz önünde bulundurulduğunda esnek çalışma/ geçici iş ilişkisi yeni nesil işgücüne daha özgür bir ortam da vaadediyor. 2016 yılı ile devreye giren yasa ile de çalışan hakları da tam olarak güvence altına alınmış durumda.

6. Türkiye’de geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Türkiye için rahatlıkla henüz emekleme aşamasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Kültürel ve mevzuatsal bazı değişimlere ihtiyacımız var. Değişen iş dünyasında esneklik ve verimlilik hem çalışan hem işveren açısından hayati öneme sahip. Bu prensiplerin Türk çalışma hayatına etki edeceği çok aşikar ve ilerleyen dönemde çok daha yoğun kullanım alanı bulacağını tahmin ediyoruz.

7. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Esnek işgücü çözümleri dünya genelinde çok yaygın ve yoğun olarak kullanılmakta, değişen işgücü ihtiyacına en doğru şekilde cevap verebilmede anahtar rolü üstlenmekte. Türkiye olarak biz bu konuda en tutucu ve katı yapıya sahip ülkeler statüsünde değerlendiriliyoruz. Global anlamda rekabet gücümüzü arttırmak adına esnemeli ve değişikliklere daha hızlı adapte olmayı başarabilmeliyiz. Bu sebeple esnek işgücü çözümlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını önemsiyoruz.

 

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.