İK’DA YENİ YAKLAŞIMLAR BİLGİ’DE TARTIŞILDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans ve İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programları’nın düzenlediği “İK’da Yeni Yaklaşımlar” semineri, bu yıl “Zorluklardan Güçlenerek Çıkmak! Kurumlar, Travmatik […]

İnsan Kaynakları Yönetimi nerede başladı?

“Kişinin çalıştığı meslek grubunun tarihçesini bilmesi o meslek grubuna olan aidiyet duygusunu da fazlalaştıracaktır.” düşüncesi ile paylaşıyorum sizlerle; “Buhar makinesinin icadı ile sanatkar olan işçiler makinelerde […]

Kitlesel ama kişisel

Henry Ford, Hobson seçimi ’ni kullanarak, “siyah renk istediğiniz müddetçe size araba satabilirim” iddiasında bulunmuştu. Bu ilginç ve oldukça tutucu gözüken pazarlama stratejisinin ardında, diğer boyalara […]