L’Oréal Türkiye’nin ücretsiz bilim programına bir yılda 4250 öğrenci katıldı

548

Bilimi her zaman ve her koşulda destekleyen L’Oréal Türkiye’nin İnformel Eğitim çocukistanbul iş birliğiyle hayata geçirdiği eğitim programına, 2017-2018 öğretim yılında 4250 öğrenci katıldı. Devlet okullarının öğrencileri, çocukların bilimle erken yaşta tanışması, zihinlerindeki “Bilim ve Bilim İnsanı” algısının yeniden şekillendirilmesi hedeflenen programdan, ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

2017 – 2018 eğitim döneminde programa katılan 4250 öğrencinin %85’i bilim hakkındaki görüşlerinin değiştiğini ifade ediyor.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Kurucusu bir bilim insanı olan ve kurulduğu günden bugüne bilim alanındaki çalışmalara katkıda bulunan L’Oréal, “Bilim Kadınları İçin“ programı ile Türkiye’de 16 yıldır bilim kadınlarına destek veriyor. Bu desteğin bir devamı olarak L’Oréal Türkiye ülkemizde, bilime ve bilim insanlarına dair doğru algının erken yaşlardan oluşturulması gerektiği ilkesiyle bir sosyal sorumluluk ve eğitim programına daha başladı. İnformel Eğitim-çocukistanbul iş birliği ile gerçekleşen eğitim programına 4250 öğrenci katıldı.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında başlayan ve devlet okullarına ücretsiz olan program, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü içinde yer alan Enerji Müzesi’nin etkileyici atmosferinde gerçekleştiriliyor. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında; 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine, yaş gruplarına göre düzenlenmiş iki farklı interaktif eğitim veriliyor. Eğitimlerde öğrencilerin zihnindeki “Bilim ve Bilim İnsanı” kavramının yeniden şekillendirilmesi ve zenginleştirilesi hedefleniyor.

L’Oréal Türkiye bu program ile çocukların bilim insanları hakkındaki önyargılarını erken yaşta değiştirmeyi ve bilim insanı erkektir, sadece laboratuvarda çalışır gibi standartlaşmış, kalıplara bağlı algıyı ‘herkes bilim insanı olabilir‘ algısıyla değiştirmeyi amaçlıyor.

Programa katılan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri; bilimi ve bilimsel düşünce yöntemlerini “Gizemli Kutular” eğitimiyle keşfederken, 4. sınıf öğrencileri “Kim Bilim İnsanıdır?“ sorusuna cevap arıyor. Öğrenciler, her iki eğitimde de “bilimsel düşünce yöntemlerini“ bambaşka bir deneyim yaşayarak öğrenirken, bilimde cinsiyet, yaş, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın herkesin bilim insanı olabileceğini, bilimin hayatın içinde, hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu da kavrıyor.

Programa 2017-2018 eğitim döneminde toplam 4250 öğrenci katıldı ve dönem başında amaçlanan 4000 öğrenciye ulaşma hedefi aşıldı. Devlet okulu öğrencilerine L’Oréal Türkiye desteği ile ücretsiz olan programa 158 devlet okulu grubu ve 33 özel okul grubu katıldı. İlkokul öğrencileri ile gerçekleştirilen “Kim Bilim İnsanıdır?“ programına 1860, ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilen Gizemli Kutular programına 2390 öğrenci katıldı. Eğitimin sonunda katılan tüm öğrencilere isme özel katılım sertifikası verildi.

Bu program ile çocukların zihinlerindeki bilim ve bilim insanı algısı, L’Oréal’in “çeşitlilik ve kapsayıcılık“ misyonu ve çocukistanbul’un hazırlayarak uyguladığı programlarla yeniden yaratılıyor. L’Oréal Türkiye ve çocukistanbul iş birliğiyle çocukların hayal gücü, bilimin gerçekliğiyle buluşuyor.

Her iki programın sonuçlarına göre %85 ve üzerinde bir oranda öğrenci, bilim, bilim insanı hakkındaki fikirlerinin değiştiğini belirtti; bu değişim oranı programın güçlü bir farkındalık yarattığını gösteriyor.

Öğrencileriyle birlikte eğitime katılan öğretmenlerin %98’i bu eğitimin öğrenciler için bilimle ilgili pozitif ve yaşam boyu hatırlanacak bir deneyim fırsatı verdiğini belirtmiştir.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Laurent Duffier, hem global platformda hem Türkiye’de bilime büyük destek verdiklerini belirtti: “L’Oréal olarak bilim bizim DNA’mızda var. Çocukistanbul ile yaptığımız iş birliğinin ve çocukistanbul Bilim Programları’na verdiğimiz desteğin bugüne kadar bilime dair yaptığımız çalışmaları daha ileri taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bu programın odağında çocuklar var ve onları bambaşka bir deneyim ile bilimi yeniden keşfetmeye teşvik ediyoruz. Devlet okullarına ücretsiz olan program ilk döneminde büyük bir başarı yakaladı, ulaşmayı hedeflediğimizden daha fazla çocuğa ulaştık. Farklı bir deneyim ile bilim üzerine düşünmelerini, konuşmalarını sağladık; bundan dolayı çok mutluyuz. Bir bilim ve güzellik şirketi olarak; bu eğitimlere katılan öğrenci sayısını ve eğitim kapsamını önümüzdeki eğitim-öğretim yılında daha da arttırma hedefiyle programı desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz, güzelliğin hayatları değiştirme gücüne inanıyoruz”.

Çocukistanbul Eğitim Koordinatörü Sibel Çetingöz ise L’Oréal Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında şunları söyledi; “Bilimin de temeli olan “merak etme, soru sorma, araştırma, keşfetme” çocuklarda doğal ve güdüsel olarak var olmasına, bilime ilgi duymalarına rağmen zaman içinde giderek bilimden uzaklaşmaya, ilerisi için bilimsel çalışma alanlarını önlerine hedef olarak koymamaya başlıyorlar. Çünkü zihinlerinde bilim ve bilim insanlarına dönük kalıplaşmış önyargıları var. Bilim insanı olmak için çok özel, zeki, çılgın olmak, beyaz önlük giyerek laboratuarda çalışmak gerektiği gibi. Bilim, sadece bilim insanlarının işidir ve tabi erkek işidir vb gibi. Erken yaşta bu önyargıların, kalıpların aşılması ülkedeki bilim sermayesine katkı sağlamak açısından da çok önemli. Biz, tam da bunu yapmak üzere ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile çalışıyoruz. Bu konuda süreklilik ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında bizim gibi informel eğitim aktörlerinin katkısının ve bu tür sağlam ve uzun süreli program iş birliklerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz”.

İnformel Eğitim- çocukistanbul:

İnformel Eğitim – çocukistanbul, çocukların formel eğitim alanı dışında ve yanında, akranlarıyla birlikte eşit ve paylaşımcı bir ortamda eğlenerek öğrenecekleri, birey olarak kendilerini tanıyacakları, beceri ve kavrayışlarını geliştirip zenginleştirecekleri nitelikli ve kalıcı ortamlar ve fırsatlar oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Okul öncesinden lise yaş grubu çocuklara ve gençlere dönük “Enerji”, “Bilim”, ”Kent”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik” temalı eğitim programları yanısıra, yetişkin ve öğretmenlere dönük program ve etkinlikler de düzenliyor. Bu alanlarda, uluslararası iş birlikleri ve proje ortaklıkları gerçekleştiriyor.

Ayrıntılı bilgi için:

www.cocukistanbul.org

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.