Yönetim katı Sanayi 4.0’a hazır mı?

487

Dünya 2011’den bu yana Sanayi 4.0’ı konuşuyor. Global sanayinin geçirdiği dijital dönüşüm, inovasyon, bilişim ve üretim sistemlerinin bütünleşmesi iş yapma modellerinin de yenilenmesi gereğini ortaya koydu. Sanayi 4.0, şirketlerin yeni yönetim organizasyonunu ve yöneticilerin gündemini belirliyor.

 

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

KPMG Türkiye, yeni sanayi devrimine “yönetim katından” baktı. Katma değerli tüm iş segmentlerinin ve değer zincirinin tamamının dijitalleşme ile entegre edilmesi anlamına gelen Sanayi 4.0, “geleceğin fabrikasında” bilgi ve iletişim teknolojisi ile otomasyon teknolojisinin üretim aşamasında bir araya getirilmesini öngörüyor. Ar-Ge, satış kanalları, tedarikçiler, orijinal ekipman üreticileri ve müşteriler gibi üretim dışında kalan tüm alt sistemleri, tek çatı altında toplamayı amaçlayan Sanayi 4.0 ürün geliştirme, imalat, lojistik ve sistemlerinin entegre ediyor. Bu değişim, şirketlerin yönetim katını da yeniden yapılandırıyor. Çünkü şirketler için temel bir konu olan Sanayi 4.0, yönetim seviyesinin değişiklik ve dönüşüm süreçlerini bir araya getirip yeniden düzenlemeyi gerektiriyor. KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri’nden Gençer Keser, bu dönüşüm içinde şirketlerin yönetim kademesinin ajandasında neler olması gerektiğini sıraladı:

 

CEO GÜNDEMİ: CEO, girişimci olarak yönettiği şirkete dönük pazar taleplerini anlar. CEO’lar Sanayi 4.0’ın gerçekleştirilmesi fikrinin önderi olarak faaliyet göstermelidir. Bunun için pazar geliştirmeden ürün tanımına ve üretim stratejilerinden, esnek teslimat sistemlerine kadar tüm kısmi alanlarda çeşitli yetkinlikler gerekir. Bunların tümünde “müşteri isteğinin hakimiyeti” ve paydaş haklarının yerine getirilmesi geçerlidir. Sanayi 4.0 stratejisinin geliştirilmesi, şirket yapılarının yeniden düzenlenmesi, yatırım planlarının oluşturulması, teknolojilerin değerlendirilmesi ve iyileştirme potansiyelinin gerçekleştirilmesi CEO gündeminin önemli noktalarıdır.

COO’ların GÜNDEMİ: COO, şirketi üretkenlik ve verimlilik kriterlerine göre yönetir. Şirketin değer ağındaki satın alma ve tedarik zinciri COO’ların sorumluluğundadır. COO, operasyonel mükemmellik, ürün ve servis portföyünün kalitesinin ve rekabet gücünün sağlanması, üretkenliğin artırılması ve karlı bir büyümenin sağlanması için sistemlerin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması, Sanayi 4.0 stratejisinin operasyonelleştirilmesi, Sanayi 4.0 için şirket düzlemine uyarlanmış proje yönetiminin koordinasyonunu sağlamalıdır.

CFO’ların GÜNDEMİ: CFO gündeminde finansal kontrol ve risk yönetimi en üst sırada yer alır. Geleceği uyumlu bir ürün portföyünün geliştirilmesi ve yenilik de önemli rol oynar. Kendi “Sanayi 4.0 uyumlu” ürün ve servis portföyü, ve gerekli üretim teknolojileri için stratejik yatırım planlaması, sermaye ihtiyacı planlaması, üretkenlik artışının ölçülmesi için araçların ve enstrümanların geliştirilmesi, entegre ve devam eden yönetim planlaması, uyum taleplerinin yerine getirilmesinin sağlanması CFO gündeminde olması gereken konular.

CIO’ların GÜNDEMİ: CIO, şirketin dijitalleştirilmesini sağlar. Bu arada tüm gerçek ticari süreçler dijital olarak BT sistemlerinde gösterilmeli ve birbiriyle ağ bağlantısı yapılmalıdır. CIO’nun ana görevlerinden biri birçok yerleşik (kapalı) sistem ve uygulamaları şirket ağının içinde bütünleşik ve işleyen bir sistem haline getirmektir. Fiziksel güvenlik ve Sanayi 4.0’ın dışarıdan yetkisiz erişimlere karşı korunması, BT sistemlerinin mevcudiyetinin ve yaygınlığının sağlanması, verilere / hizmetlere yetkisiz erişimlere karşı koruma (ağ güvenliği), enerji etkinliği ve tesisin görünmeyen riskleri (Örneğin çevre zararları) gündemini oluşturur.

CHRO’ların GÜNDEMİ: Sanayi 4.0 ile bağlantılı olarak özellikle yeni organizasyon yapısına göre uyarlanmış personel ve fonksiyon stratejisi, stratejik personel (görevlendirme) planlaması, personel gelişimi, ücret ve teşvik sistemleri gibi İK konuları CHRO için önem taşır. Ayrıca işletme, süreç, vergi ve yasa ile ilgili İK dönüşüm projeleri soruları cevaplanmalıdır.

CLO’ların GÜNDEMİ: Hukuk departmanı Sanayi 4.0 kapsamında yüksek sorumluluk risklerini ve şirkete ait korunma haklarını yönetmelidir. Ayrıca tedarikçi ve müşteri ilişkilerinde Sanayi 4.0’dan kaynaklanan değişiklikler, yasal yapı ve ilgili sözleşme ilişkilerinin içerikleri göz önüne alındığında fikir değişikliğini gerektirir. CLO, stratejik bir IP ve teknik bilgi yönetimi sisteminin uygulamaya konulması, veri koruma ve BT güvenlik taslağının kontrolü, mevcut sözleşme ilişkilerinin uyarlanması gibi başlıkları gündeme almalıdır.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.