Yeni Çağın Öğrenme Becerileri

563

Rekabetin giderek arttığı günümüzde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu düzeyde bilgi, beceri ve uzmanlığa sahip bireylerin yetiştirilmesinin önemi giderek artıyor. Bireylerin, yeni iş dünyasının yönetim ve bilgi süreçlerine uyum sağlayan yetkinliklere sahip, öğrenmeye ve gelişime açık olarak yetiştirilmesi ve kariyer yolculuğuna yön verilmesi amacıyla düzenlenen BİLGİ Lisansüstü Tanıtım Toplantısı’nda, aday öğrencilerle akademisyenler bir araya geldi.

Tüm gün süren tanıtım toplantısı kapsamında düzenlenen, moderatörlüğünü BİLGİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Tuğtan’ın yürüttüğü, “Öğrenmeyi Öğrenmek” başlıklı panelde, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Suat Kardaş ve teknoloji yazarı Timur Sırt konuşmacı olarak yer aldı.

 

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

İçinde yaşadığımız yeni bilgi çağının gereklerinden olan yaşam boyu öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme kavramları ile eğitim sistemindeki dönüşümün ele alındığı panelin açılışını yapan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Tuğtan; “Bilginin üretildiği yerde saklanarak sadece belli sayıda insanla paylaşıldığı ve bu nedenle kıymetli olduğu ortaçağ tipi öğrenmeden, bilginin çok sayıda farklı kanaldan çok sayıda insanla paylaşıldığında değerli hale geldiği yeni bir döneme geçtik” dedi.

 

Öğrenme için gerekli temel beceriler neler?

ERG Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Suat Kardaş, küresel ölçekteki eğilimlerden her alanda çok hızlı bir şekilde etkileniyor ve değişiyor olsak da eğitim ve öğrenme konusunda, insanoğlunun bin yıllardır taşıdığı ve etkisi hiç değişmeyen becerilerin olduğunu vurguladı. Bu becerileri eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme, işbirliği yapma ve iletişim kurma olarak sıralayan Kardaş, “Temel becerileri edinemediğimiz ve öğretemediğimiz noktada ‘öğrenmeyi öğrenmek’ gibi üst düzey becerilere sahip olamıyoruz“ dedi. Ayrıca Kardaş, bir disiplinde uzmanlaşarak o alanda derinleşmenin yanı sıra diğer disiplinlere de ilgi duymanın ve araştırmanın önemini vurguladı.

 

“Yeni çağın öğrenme kriterleri değişiyor”

“Yeni çağın öğrenme kriterleri değişiyor. Artık meraklı, gönüllülük esasına dayalı çalışan, üretken bireyler olmamız bekleniyor. Peki bunu nasıl başarabiliriz?” sorusuyla sunumuna başlayan teknoloji yazarı Timur Sırt, her bireyin eşsiz olduğunu bu nedenle herkesin kendine özgü bir hikaye yaratması gerektiğini belirtti. Yeni bilinmeyen bir bin yılın başında olduğumuzu söyleyen Sırt, dünyaya nasıl adapte olacağız sorusunun cevabının eğitim olduğunu ve yeni öğrenme metotları geliştirilmesi gerektiğini vurguladı

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.