TEB, stratejik ortağı BNP Paribas ile birlikte Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayını gerçekleştirdi

497

Günümüzde kurumsal sürdürülebilirliğin temel taşı olarak kabul edilen paydaş katılımı uygulamaları tüm dünyada kurumlar tarafından sistemli bir yönetim süreci olarak yürütülüyor. Kurumların sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanlarının paydaş beklentilerine göre yönetilmesini, programlar ve saha uygulamaları hakkında karar verilmesini sağlayan paydaş katılımı çalıştayları birçok kurum için değer üreten verileri ortaya çıkarıyor.

 

Bu amaçla, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve stratejik ortağı BNP Paribas’ın gerçekleştirdiği Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayı (Engegement Mission Workshop) Ocak ayında İstanbul’da gerçekleştirildi. TEB’in üst düzey yöneticilerinin katıldığı, oldukça kapsamlı ve yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü çalıştayda bankanın sürdürülebilirlik stratejileriyle uyumlu paydaş katılımı hedefleri ve öncelikli alanları ele alındı; dünya çapındaki örnekler incelendi. Paydaş katılımı stratejisinin uygulanmasında hem TEB hem de BNP Paribas için ortak fayda sağlayacak güçlü ve birbirini destekleyen sonuçlara ulaşılması hedefleniyor.

 

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

TEB, paydaşlarına ve gelecek nesillere değer katıyor

Müşterilerinin, çalışanlarının, ortaklarının ve toplumun, yani tüm paydaşlarının önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal öncelikleri olarak gören TEB, bankacılık faaliyetlerini en iyi şekilde hayata geçirirken paydaşlarına karşı her koşulda ‘iyi bir banka’ olmayı ve bunun gereklerini yerine getirmeyi temel alıyor. Bu doğrultuda TEB, yalnızca finansal anlamda ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor; ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın üç temel alanında paydaşlarına ve gelecek nesillere değer katan çalışmalar gerçekleştiriyor.

 

Ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal ve çevresel gelişim için de artık bir zorunluluk haline gelen sürdürülebilir kurum olmanın sorumluluğuyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporları ile ekonomik, çevresel ve sosyal performansını kamuoyuyla paylaşan TEB, BNP Paribas ile birlikte gerçekleştirdiği Paydaş Katılım Stratejisi Çalıştayı’nın (Engegement Mission Workshop) sonuçları doğrultusunda orta vadede sürdürülebilirlik stratejisini hayata geçirmeyi ve Sürdürülebilirlik Raporları’nda ortaya koyduğu hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.