Picasso beyaz yakalı olsaydı ne yapardı?

727

ArtBizTech, düzenlediği workshop’larla şirketlerin insanı odağına alan, yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirmesine destek oluyor. Tasarım odaklı düşünme anlamına gelen Design Thinking metodolojisi, pazarlamadan İK’ya, üretimden tedarike her birimden çalışanın, yaratıcılık, kavramsal düşünme, görsel düşünme, duygusal zeka, doğru soruları sorma gibi bilgi ve becerileri kazanmasını sağlıyor. 2 ile 5 gün arasında süren, şirketlerin geliştirmek istediği belli bir alana yönelik somut fikirler üretilmesiyle sonuçlanan workshop’ların yanı sıra, bu metodolojiyi kurum kültürünün bir parçası haline getirmek isteyen şirketler için vaka çalışmaları üzerinden ilerlenen eğitimler de veriliyor.

Günümüzde, rekabet ortamında güçlü kalmak, marka değerini koruyarak yükseltmek ve müşteri memnuniyetini her an en üst seviyede tutmak isteyen kurumlar, insanı merkezine alan, yenilikçi ve yaratıcı ürün ve hizmetler sunmaya odaklanıyor. İnovasyon danışmanlık firması ArtBizTech, şirketlerin kültürlerini ve iş süreçlerini bu doğrultuda dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor. Gerçekleştirdiği workshop’lar ile Design Thinking, yani tasarım odaklı düşünme metodolojisinin kurumun geneli tarafından özümsenmesini hedefliyor.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Design Thinking metodolojisini aktarıyor
ArtBizTech’in workshop’larında aktardığı ve kullandığı Design Thinking metodolojisi, Google ve Apple gibi yenilikçi büyük kurumlar tarafından 2000’li yılların başından bu yana kullanılan, Türkiye’de de büyük şirketlerin benimsemeye başladığı bir bilgi, beceri ve bakış açısı kümesini ifade ediyor. Kişiler bu metodoloji ile yenilikçi iş ve teknoloji fikirleri geliştirirken, bir yandan da yaratıcılık, kavramsal düşünme, görsel düşünme, duygusal zeka, doğru soruları sorma ve somutlaştırma gibi beceriler kazanıyor.

Picasso beyaz yakalı olsaydı ne yapardı?
ArtBizTech ayrıca, tasarım odaklı düşünme sürecinin içine sanatı da katıyor ve workshop’larına “artful thinking” pratiklerini entegre ediyor. Böylece sol beynin yanı sıra, yaratıcılığı tetikleyen sağ beynin yetkinliklerinin de kullanılabilmesi sağlanıyor. Katılımcıların karşılarına çıkan bir engelde, “Picasso, Da Vinci, Cezanne gibi sanatçılar iş dünyasında bu sorunla karşılaşsaydı, ne yapardı” diye düşünmesi hedefleniyor.

ArtBizTech’in çalışmaları iki şekilde gerçekleştiriliyor. İlkinde, şirketlerin kendi içinde çözüme ulaştırmak istedikleri bir konuya yönelik yenilikçi fikirler üretilmesini kapsıyor. İkincisinde ise, Design Thinking metodolojisini kurum kültürünün bir parçası haline getirmek amacıyla çalışanlarda farkındalık yaratılması ve bu metodolojinin öğrenilmesi hedefleniyor.

Özel olarak kurgulanan tasarım odaklı düşünme workshop’ları
Şirketlere özel olarak kurgulanan ilk tarz workshoplar, 2 ile 5 gün arasında sürüyor. Belirlenen tarihlerde şirketin birçok farklı biriminden katılımcılar ile ekipler oluşturuluyor. Design Thinking’in sorunu tanımlama, hedef kitle ile ihtiyaç ve beklentileri irdeleme, çıkan sonuçları yorumlayıp içgörüleri belirleme, fikir üretme, prototip geliştirme ve sonucu değerlendirme şeklindeki 6 aşaması tek tek uygulanıyor. İnovasyon danışmanları ve sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda inovatif bir fikir bulma, süreç iyileştirme gibi şirketlerin inovasyona gitmek istediği alanlarında onlara destek olunuyor.

Vaka çalışmaları üzerinden eğitimler
Design Thinking eğitimlerinde ise, ArtBizTech tarafından şirketin özelliklerine göre belirlenen ve gerçek hayattan alınmış vaka çalışmaları üzerinden ilerleniyor. Design Thinking’in tüm aşamaları bu vaka çalışmaları üzerinden uygulamalı olarak işleniyor. Workshoplar sırasında kullanılacak teknikler anlatılıyor. Eğitim sonunda katılımcıların kendi workshop’larını gerçekleştirebilmeleri hedefleniyor.

Tüm ekipler katılabiliyor
Düzenlenen workshop’lara, ulaşılmak istenen hedefe göre firmaların tüm departmanları katılabiliyor. Pazarlama, İK, IT, Satın Alma, KOBİ, Tedarik, Üretim, İş Geliştirme gibi farklı departmanlarla toplu halde veya ayrı ayrı olarak bir araya gelinebiliyor.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.