Koronavirüs gelecek yıllarda çalışanlara sunulacak sağlık sigortası ve yan hakları etkileyecek

15,963

Global piyasaların lider insan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer ile sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında küresel bir lider olan Marsh’ın sağlık ve yan haklarda bütünsel çözümler üreten markası Mercer Marsh Benefits (MMB), ‘MMB Sağlık Trendleri: 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre; 2021 yılında küresel medikal maliyetlerin öngörülen enflasyon oranını bir kez daha büyük ölçüde aşması bekleniyor. Artan sağlık hizmetleri ve yeni çalışma modelleri dolayısıyla, işveren tarafından sağlanan sağlık sigortası ve buna bağlı yan hakların maliyeti ve teminat kapsamları da büyük ölçüde etkilenecek. Sigorta şirketlerinin yüzde 68’i koronavirüse bağlı teşhis, bakım ve tedaviler nedeniyle sağlık sigortaları kapsamında ödenen tazminatlarda artış olmasını öngörürken, bu çerçevedeki maliyetlerin kontrol altına alınması kritik önem taşıyor.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Mercer Marsh Benefits Türkiye Lideri Hakan Elgin, salgın sürecinde planlı ameliyatların ertelenmesi, sağlık hizmetlerine uzaktan erişimin yaygınlaşması, sigortalıların sağlık kurumlarına gitmekten çekinmesi gibi nedenlerle özel sağlık sigortası tazminat/prim oranlarında düşüş görülse de 2021 yılı için Türkiye’de sigorta şirketlerinin medikal enflasyon beklentisinin yüzde 16,5 olduğunu söyledi.

Mercer ve Marsh’ın sağlık ve yan haklarda bütünsel çözümler üreten markası Mercer Marsh Benefits (MMB), 59 ülkede 239 sigorta şirketinin katılımıyla düzenlenen ‘MMB Sağlık Trendleri: 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonuçlarına göre 2019 yılında sigorta şirketleri küresel enflasyon ortalaması oranının üç katının altına denk gelen yüzde 9,7’lik bir maliyet artışı bildirdi. 2020 yılında ise dünya genelinde ortalama enflasyon oranının 3,5 katına ulaşan yüzde 9,5’luk bir artış öngörülüyor. Sigorta şirketlerinin yüzde 90’ı 2021 yılında da bu eğilimin devam etmesini veya artmasını bekliyor.

Mercer Marsh Benefits (MMB) tarafından hazırlanan yeni rapora göre, sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşanan aksaklıklar ve koronavirüs salgınının neden olduğu çalışma modellerindeki kalıcı değişiklikler, işveren tarafından sağlanan sağlık sigortası ve buna bağlı yan hakların hem maliyeti hem de teminat kapsamını büyük ölçüde etkileyecek.

Pandemi sağlık giderlerini artırmaya devam edecek

Bu sene 6.’sı yayımlanan ‘MMB Sağlık Trendleri: 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması’ (önceki yıllarda ‘Küresel Medikal Trendler Araştırması’ adıyla yayımlanıyordu), sigorta şirketlerinin yüzde 68’inin koronavirüs teşhisi, takibi ve tedavisinden kaynaklanan tazminatların artmasını beklediğini ortaya koyuyor. Koronavirüs; sağlık, toplum ve ekonomi üzerinde derin etkilere neden olurken, çalışanlara sunulan sağlık sigortaları ve yan haklar da bundan payını almış görünüyor. Bu süreçte ertelenen planlı tedaviler olmakla birlikte, uzaktan çalışmanın getirdiği hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanan kas-iskelet sistemi ve zihinsel sağlıkla ilgili artan sorunlar ve pandeminin uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin devam eden endişeler ile birlikte sağlık giderlerinde de artışın devam etmesini bekleniyor.

Online hizmet sunan sigorta şirketlerinin sayısı giderek artıyor

Araştırma, online sağlık hizmetleri sunan sigorta şirketlerinin sayısında bir artış olduğunu ortaya koyuyor. 2019 yılında şirketlerin yüzde 38’i, 2020 yılında ise yüzde 59’u online sağlık danışmanlığı ve teletıp hizmetlerinin mevcut yaklaşımlarının aktif bir parçası olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra sigorta şirketlerinin yüzde 55’i, tarama amaçlı testler gibi koruyucu sağlık hizmetlerini hali hazırda karşıladıklarını belirtiyor. Buna ek olarak sigorta şirketlerinin yüzde 20’si önümüzdeki 24 ay içerisinde planlarında bu konuda bir revize yapmaya hazırlanıyor. İşveren ödemeli planlar, çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Yan haklar gözden geçirilmeli

‘MMB Sağlık Trendleri: 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması’na göre; uzaktan çalışmanın getirdiği yeni zorlukların üstesinden gelmek ve artan maliyetlerle başa çıkmak için, şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları ve bunları sunma yöntemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Koronavirüs krizi, bu güne kadar dijital sistemlerle yönetilmeyen veya uzaktan erişilemeyen çalışan yan hak sistemlerinin kırılganlığını ortaya çıkardı. Sigorta şirketleri ise işverenlerin çalışanlarına ruhsal sağlık, önleyici bakım, dijital ve online hizmetler gibi artan çeşitlilikte yan haklar sunma talebiyle birlikte hizmet çeşitliliğini artırmaya çalışıyor.

Pandemide ruh sağlığının desteklenmesine yönelik aksiyonlar alınmadı

Araştırma; rapor pandemi sırasında sağlık hizmetlerinde talep artışına rağmen, ruhsal sağlığın desteklenmesine yönelik aksiyonların alınmadığını da ortaya koyuyor. Çalışanlara yönelik online psikolojik destek hizmetleri halen yaygın şekilde uygulanmıyor. Sigorta şirketlerinin sadece üçte biri bu hizmeti küresel ölçekte sunarken, yüzde 32’sinde bu hizmet kapsam dışı kalıyor.

2020 Mercer Küresel Yetenek Trendleri araştırması verilerine göre çalışanların yüzde 61’i işverenlerinin zihinsel ve fiziksel sağlık konusuna öncelik verdiğini düşünürken, üst yönetimin yüzde 48’i bu konuyu çalışanların en büyük endişesi olarak görüyor. Buna rağmen şirketlerin sadece yüzde 29’unun sağlık ve refah stratejisi bulunuyor.

Türkiye’de sigorta şirketlerinin medikal enflasyon beklentisi yüzde 16,5

Türkiye’de salgın hastalıklar, özel sağlık sigortası poliçeleri kapsamında olmamasına karşın, sigorta şirketlerinin koronavirüs salgınıyla ilgili teşhis ve tedavileri kapsam altına aldıklarına dikkat çeken Mercer Marsh Benefits Türkiye Lideri Hakan Elgin, “Aşı çalışmalarının devam ettiği bu dönemde, koronavirüs aşılarının teminat altına alınmasıyla ilgili sigorta sektöründe farklı görüşler bulunuyor. Her ne kadar salgın sürecinde planlı ameliyatların ertelenmesi, sağlık hizmetlerine uzaktan erişimin yaygınlaşması, sigortalıların sağlık kurumlarına gitmekten çekinmesi gibi nedenlerle özel sağlık sigortası tazminat ve prim oranlarında düşüş görülse de, 2021 yılı için Türkiye’de sigorta şirketlerinin yüzde 16,5 oranında medikal enflasyon beklentisi bulunuyor. (Araştırmanın yapıldığı yaz aylarında sigorta şirketlerince iletilen beklentidir, yıl içerisindeki gelişmeler neticesinde değişiklikler gösterebilir.) Bu oranın beklenen enflasyon seviyesinin üzerinde olmasının en önemli nedenleri olarak; teşhis ve tedavide kullanılan sarf malzemelerinin ağırlıklı olarak ithal edilmesi nedeniyle kurlardaki dalgalanmalar, koronavirüs kaynaklı giderlerdeki artış ve ertelenen tedavilerin özel sağlık sistemine talebi artırmasının beklenmesi nedeniyle talep yönlü enflasyon olarak sıralanabilir. Grup şirketimiz Mercer tarafından her sene gerçekleştirilen ‘Genel Sektör Ücret Araştırması’nın 2020 raporuna göre, araştırmaya katılan 620 şirketin yüzde 86’sı çalışanlarına sağlık sigortası sağlıyor. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle hem çalışanların hem işverenlerin sürdürülebilir sağlıklı olmaya olan ilgi ve beklentisi de artmış bulunuyor. Çalışanların yüzde 53’ü sağlık konusunda daha fazla işveren odağı beklerken, işverenlerin yüzde 75’i ise çalışan sağlığına olan desteğin çalışan değer önermesinin önemli bir parçası olduğunu söylüyor.”

İşgücü sağlığı şirketler için kritik

Mercer Marsh Benefits Danışmanlık Lideri Amy Laverock, “Dünya genelinde sağlık giderleri ve ekonomik durgunluk artıkça, daha fazla sayıda şirketin çalışanlarının sağlığını, refahını, üretkenliğini ve bağlılığını artırmaya yönelik yan hak çözümlerine odaklanması önem kazanıyor. İşgücü sağlığı, firmalar için kritik ve iş performansının artmasına ve beşeri sermaye riskinin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli rol oynuyor. Sağlık planları bir maliyet olarak değil insan kaynağına yönelik bir yatırım olarak değerlendirilmeli” dedi.

Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.mercer.com.tr/rapor-makale-arastirma/mmb-yeni-rapor-saglik-sigorta-yan-haklar-trendleri-koronavirus.html

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.