Kadın girişimciler istihdam yaratmada erkekleri geride bırakıyor

511

EY’nin Küresel İstihdam Yaratma 2016 Araştırması sonuçlarına göre; kadın girişimciler 2015’te erkek girişimcilerden daha fazla iş imkânı sağladı. Dünya genelinden yaklaşık 2 bin 700 girişimci ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, kadın girişimcilerin şirketlerinin işgücünde gelecek yıl %10,9’luk bir artış yaşanacağını öngördüklerini ortaya koyarken, erkeklerin tahmini %8,3 seviyesinde kaldı. Girişimcilerin küresel boyuttaki ekonomik belirsizliklere rağmen geçen yıla göre daha iyimser olduklarını gösteren araştırma, işe alım eğilimlerinin de büyük şirketlere kıyasla iki kat daha yüksek olduğuna işaret ediyor. 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin Küresel İstihdam Yaratma 2016 Araştırması sonuçlarına göre; kadın girişimciler istihdam yaratmada erkekleri geride bırakıyor. Dünya genelinden yaklaşık 2 bin 700 girişimci ile yapılan anket, kadın girişimcilerin 2016 yılında şirketlerinin işgücünde %10,9 artış yaşanacağını öngördüklerini ortaya koydu. Erkek girişimciler ise iş gücünde gelecek yıl %8,3 seviyesinde bir yükseliş görülmesini bekliyor. Bununla birlikte araştırmaya katılan kadınların %43’ü, erkeklerin ise %39’u 2015’te tahminlerinin üzerinde işe alım gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Genç girişimciler daha fazla işe alım yapıyor

EY araştırması, genç girişimcilerde istihdam yaratma seviyesinin daha da yüksek olduğunu ortaya koydu. 35 yaşın altındaki genç kadın girişimciler önümüzdeki yıl işgücünde %16 yükseliş görüleceğini öngörürken, %56’sı geçen yıl tahminlerinin üzerinde işe alım yaptığını belirtiyor.

Genç erkek girişimcilerde ise bu oranların sırasıyla %13 ve %56 seviyesinde olduğu görülüyor.

Kadın girişimcilerin hızlı bir şekilde öncü istihdam yaratıcılarına dönüştüğüne dair somut kanıtların olduğunu belirten EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı ve EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika) Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir, “Kadınlar için girişimciliğin iş hayatında başarı ve istihdam yaratmada bir rota haline gelmesi kurumsal hayatta da devam eden cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması adına umut verici” dedi.

Ekonomik görünüme güven istihdam yaratmada en önemli faktör

Girişimcilerin küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre daha iyimser olduklarını gösteren araştırma, işe alım eğilimlerinin de büyük şirketlere kıyasla iki kat daha yüksek olduğuna işaret ediyor. 12 önemli piyasadan girişimcilerin katıldığı anketin sonuçları; katılımcıların yarısından fazlasının (%59) önümüzdeki 12 ayda total işgücünde artış görüleceğini öngördüğünü ortaya koyuyor. 2015’te bu oran %47 seviyesindeydi. Öte yandan büyük şirketlerin sadece %28’i gelecek yıl işgücünde genişleme yaşanmasını bekliyor.

Küresel istihdamda 2016’da kaydedilmesi öngörülen değişimler göz önüne alındığında; girişimciler işgücünün %9,3 büyüyeceğini tahmin ederken, işe alacakları kişilerin %12’sinin ilk kez çalışma hayatına giren genç bireyler olacağını öngörüyorlar.

Hindistan (%14,5) ve Brezilyalı (%19) girişimciler işgücünde büyüme anlamında en yüksek beklentiye sahip ülkeler olurken, Çinli girişimcilerin tahmini %8,5 ile ortalamanın altında kalıyor. Birleşik Krallık’taki girişimcilerin istihdamda yaşanacak artışa ilişkin beklentisi %10,5 iken, Fransa’da %10, ABD’de %10, Avustralya’da %9, Kanada’da %7 ve Almanya’da %3 seviyesinde olduğu görülüyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi (%5), Japonya (%3) ve Sahraaltı Afrika’daki (%1) girişimcilerin ise önümüzdeki yıl için işgücünde artış öngörülerinin görece düşük olduğu görülüyor.

Girişimciler konvansiyonel rakiplerine göre daha hızlı büyüyor

Faaliyet gösterdikleri sektörde kuralların bir kısmını veya tamamını değiştiren girişimciler ile yeni bir ürün veya hizmet geliştiren inovatif girişimcilerin iş gücü konvansiyonel rakiplerine göre çok daha hızlı bir artış gösteriyor. Sektörel kuralları değiştiren girişimciler, anket katılımcıların %17’sini oluşturuyor ve önümüzdeki 12 ayda işgüçlerini genişletme ihtimalleri konvansiyonel rakiplerine göre %58 daha yüksek. İnovatif girişimcilerde ise bu oranın %95 olduğu görülüyor.

Demet Özdemir, “Rakamlar bir süredir bildiğimiz bir durumun kanıtı niteliğinde; girişimcilerin büyük bir çoğunluğu statükoya rağmen iş hayatında başarıyı yakalıyor ve sektörlerinin sınırlarını yeniden belirliyor. Öte yandan araştırmanın sonuçları çeşitliliği destekleyen ve inovatif bir bakış açısı benimsemeyen şirketler için uyarı niteliği taşıyor. Bu şirketler, işgücünde yetenek çekmeye odaklanan girişimcilerin gerisinde kalma riski ile karşı karşıya. Teknolojik gelişmelerin şirketleri dönüştürdüğü ve yeni sektörler yarattığı bir çağda, girişimciler küresel istihdamdaki artışta hayati bir role sahip” değerlendirmesini yaptı.

Girişimciler için başarının anahtarı organik büyümede

Son 12 ayda büyüme kaydeden girişimcilerin %46’sı organik büyümenin başarılarının anahtarı olduğunu belirtiyor; girişimciler, birleşme ve satın alma faaliyetlerine odaklanmak yerine önceliği yeni ürün ve hizmet geliştirme, yeni müşteri çekme ve vasıflı yetenek istihdam etmeye verdiklerini ifade ediyor. Araştırmaya katılan girişimcilerin sadece %15’i birleşme ve satın alma faaliyetlerinin bir öncelik olduğunu ifade ediyor. Öte yandan büyük şirketlerde bu oranın %40 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.