İşsizlik artarken 5 milyon 350 bin genç boşlukta

445

TİSK, işsizliğin yükselişine dikkat çekerek, önlem olarak maliyet artışlarını dizginleyecek düzenlemelere gidilmesini, istihdam dostu yasal, idari ve mali tedbirler uygulanmasını, işgücü reformu yapılmasını, asgari ücret artışının olumsuz etkilerinin giderilmesini, işverene yönelik kamu mali desteğinin devam ettirilmesini talep etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından, TÜİK’in Temmuz 2016 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması, İŞKUR işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki gelişmeler ve kısa vadeli istihdam beklentilerine yönelik olarak yapılan anketlerin sonuçlarından yararlanılarak hazırlanan Ekim 2016 ‘İşgücü Piyasası Bülteni’ açıklandı.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

İşsizliğin Temmuz 2016 döneminde sert biçimde yükseldiğinin belirtildiği Bültende, işsizlik oranının yıllık bazda 0,9 puan artışla yüzde 10,7’ye yükseldiği, son bir yılda ortaya çıkan 354 bin kişilik ilave işsiz sayısının, yaratılan 294 bin kişilik ilave istihdam sayısından fazla olduğu vurgulandı. TİSK, işsizlikteki artışın ivme kazanmasının temelinde; büyümenin yavaşlaması, özel sektörün belirsizlikler nedeniyle personel alımı konusunda yaşadığı tereddütler ve yatırımların gerilemesi, verimliliğin artmaması, yüksek asgari ücretin süren etkileri, kadın istihdamındaki artışı sınırlayacak mevzuat düzenlemesi gibi pek çok faktörün bulunduğunu kaydederek, işgücü piyasasındaki değişimin; kamu istihdamındaki artışın, Suriyeli mültecilerin ve istihdamda kalite sorununun izlerini taşıdığı yorumunu yaptı.

İstihdam artışının da zayıfladığı belirtilen Bültende, istihdam oranının azalış sürecine geçtiği ifade edilerek, yıllık istihdam artışının Temmuz 2016’da yüzde 3,5’ten yüzde 1,1’e gerilediği nakledildi.

Sanayi sektöründe istihdam kaybı

Sanayi sektöründe istihdamın 82 bin kişilik ciddi bir kayba uğradığını ve toplam istihdamdaki payının 0,5 puan azalarak yüzde 19’a düştüğünü ortaya koyan TİSK, bunda imalat sanayinde 95 bin işin kaybedilmesinin etkili olduğunu, TÜİK verilerine göre sanayi sektörünün 2015 ve 2016 yıllarında istihdam yaratamaz duruma geldiğini belirtti.

Bültende, hizmetler sektörünün toplam istihdam artışında hakim rol oynadığı, öte yandan aktif olması gereken yaz döneminde tarımdaki istihdam kaybının 291 bin kişiyi bulduğu da kaydedildi.

İşsizlik yakın gelecekte de devam edecek

İşsizlik ödeneğine başvuru sayısında olağanüstü bir yükselme gözlendiğini ifade eden TİSK, başvuru sayısının yıllık bazdaki artış hızının Temmuz ayında yüzde 45 iken Ağustos’ta yüzde 79,6’ya yükseldiğini; reel kesimin Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin istihdam beklentisinin de zayıfladığını açıkladı. Bu verilerin, işsizliğin yakın gelecekte de artmaya devam edeceğine işaret ettiğini bildiren TİSK; maliyet artışını dizginleyecek düzenlemelere gidilmesini; istihdam dostu yasal, idari ve mali tedbirlerin uygulanmasını; işgücü piyasası reformu yapılmasını; asgari ücret artışının olumsuz etkilerinin giderilmesini ve işverene kamu mali desteğinin devam etmesini önerdi.

Türkiye’de 5 milyon 350 bin genç boşlukta

TİSK Bülteni’nde TÜİK’in yayınlamaya başladığı “ne öğrenim gören ne çalışan gençler” hakkındaki verilere de yer verildi. Bülten’de şu tespitlerde bulunuldu:

“Ne eğitim gören ne çalışan, 15-29 yaş grubundaki gençlerin sayısı son bir yılda 118 bin kişi artarak, 5 milyon 221 bin kişiden 5 milyon 339 bin kişiye yükseldi. Söz konusu atıl gençlerin çağ nüfusundaki payını ifade eden NEET oranı %29,1’den %29,8’e çıktı. 3 milyon 837 bin genç kadın “boşluktaki” gençlerin %72’sini oluşturuyor.”

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.