İş memnuniyetinin en yüksek olduğu ülkeler belli oldu

452

İnsan kaynakları seçme/yerleştirme ve danışmanlık şirketi, Randstad’ın yılda 4 kez paylaştığı Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması’nın 2018 yılı 3. çeyreğine ait raporu yayınlandı. Araştırmada gerek işveren gerekse çalışanların sosyal sorumluluk ve gönüllü çalışmalara bakış açısı incelendi.

Rapora göre, global olarak, çalışanların yüzde 65’i ücretsiz gönüllü çalışmalarda bulunarak topluma katkı sağlamanın önemli olduğunu düşündüğünü belirtti. Türkiye’de bu oran yüzde 73 ile global ortalamanın üstünde yer aldı. En düşük oran yüzde 45 ile Almanya, en yüksek oran ise yüzde 87 ile Hindistan.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Yüzde 34’lük kesim mesai saatleri dışında ücretsiz gönüllü çalışmalarda aktif bir şekilde yer alıyor. Bu oranın en yüksek olduğu ülke yüzde 66 ile Çin, en düşük olduğu ülke ise yüzde 17 ile Japonya.

Yüzde 73 ise işverenlerin ücretli izin vermeleri halinde ücretsiz gönüllü çalışmalarda bulunabileceklerini söylediler.

Randstad Workmonitor’e göre her ne kadar küresel çapta katılımcıların yüzde 65’i gönüllü çalışmalarda bulunarak topluma katkı sağlamanın önemli olduğunu düşünüyor olsa da, katılımcıların yalnızca yüzde 34’ü bunu yapıyor. Ancak kişilere işverenleri tarafından ücretli izin verildiği takdirde yüzde 73 ücretsiz gönüllü çalışmalarda bulunmaya razı. Ücretsiz gönüllü çalışmada bulunan katılımcılar en çok Çin’de (yüzde 66) ve Hindistan’da (yüzde 60) iken en az Japonya (yüzde 17) ve Çek Cumhuriyeti’nde (yüzde 15). Türkler yüzde 46 ile mesai saatleri dışında ücretsiz gönüllü çalışmalarda aktif olabileceklerini belirtti.

Çalışanlar mesai saatleri dışında gönüllü çalışmalar gerçekleştirmeleri için işverenleri tarafından pek de teşvik edilmiyor. Katılımcıların sadece yüzde 27’si teşvik edildiğini söylüyor; teşvikin en yüksek olduğu yer Çin (yüzde 55) iken en düşük olduğu yer Danimarka (yüzde 13). Türkiye’de ise bu oran yüzde 46 ile ortalamanın oldukça üstünde. Hayır işi ya da hayır kurumu yararına ücretli izin alma konusunda, katılımcıların yüzde 19’u yapacakları hayır işini kendileri seçebildiklerini söylerken yüzde 18’i ancak işverenlerinin tercih ettiği hayır işi için çalışırlarsa bu ücretli iznin kendilerine verildiğini söylüyor.  Türkiye’de ise her iki oranın da yüzde 31 ile dünya ortalamasının oldukça üstünde olduğu belirlendi.

İş arayanlar işverenlerin sosyal sorumluluk çalışmalarını dikkate alıyor

İşverenler için güçlü bir kurumsal sosyal sorumluluk programına sahip olmak bir hayli önemli çünkü katılımcıların yüzde 79’u yalnız bu programa sahip bir şirkette çalışmak istediklerini belirtiyor. Yeni bir iş ararken de yüzde 58, şirketin hayır/yardım girişimlerinde yer almasının önemli olduğunu düşünüyor. Türkiye ve Hindistan’da (her ikisinde de yüzde 80) bu konu oldukça önemliyken, Japonya (yüzde 36) ve İsveç’te daha az öneme sahip. En yüksek Hindistan (yüzde 77) ve en düşük Japonya (yüzde 27) olmak üzere, küresel ölçekte yüzde 53’lük kesim işvereninin en az bir hayır işini aktif olarak desteklediğini ifade ediyor.

Çeşitlilik politikasına sahip olma değer kazandı

Çeşitliliğe gelince, katılımcıların yüzde 70’i işvereninin işgücünün yerel ve ulusal işgücü piyasalarını yansıtmasını istediğini belirtiyor. İlginçtir ki yüzde 46 işvereninin çeşitlilik politikasına sahip olduğunu ifade ediyor. Çeşitlilik politikalarına sahip işverenler en çok Malezya (yüzde 69), Çin (yüzde 68) ve Hindistan’da yer alırken en az bulundukları yer Macaristan (yüzde 17), Çek Cumhuriyeti (yüzde 19) ve Hollanda (yüzde 25). Türkiye’de ise bu oran yüzde 56 ile bir çok Avrupa ülkesinin üzerinde.

Hareketlilik indeksi artış gösterdi

Gelecek altı ay içinde başka bir işveren için çalışma beklentisi içinde olan çalışanların dünya genelindeki sayısı artış gösterdi ve bunun sonucunda Hareketlilik İndeksi 111 oldu. Geçtiğimiz dönemde bu rakam 110’du. Türkiye, geçtiğimiz dönem 118, 3. çeyrekte 120 olan Hareketlilik İndeksi ile dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. Hareketlilik en çok Çek Cumhuriyeti (+9), İsviçre (+8), Romanya (+7) ve Portekiz’de (+6) artış gösterdi. Hareketlilik en çok Brezilya (-9), Hong Kong (-4) ve Singapur ve Meksika’da (her ikisi de -3) azaldı. ABD, Birleşik Krallık, Çin ve Hollanda’daki hareketlilikte bir değişiklik olmadı.

Fiili iş değişikliği en çok Hindistan ve Malezya’da

Fiili iş değişikliği de artış göstererek yüzde 23’e yükseldi ve değişikliğin en yüksek olduğu yerler yine Hindistan (yüzde 50) ve Malezya (yüzde 48) oldu. Son çeyreğe kıyasla, fiili iş değişikliği Çin, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Malezya, Norveç, İsveç, İsviçre, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta arttı. Almanya ve Meksika’da fiili iş değişikliği son çeyreğe kıyasla azaldı. Bir önceki çeyrekte olduğu gibi, fiili iş değişikliğinde hala en az Lüksemburg (yüzde 9)’da ve onu ankete yeni katılan bir ülke olan Romanya (yüzde 14) takip ediyor. Türkiye’de ise fiili iş değişikliği oranı yüzde 32.

İş memnuniyetinin en yüksek olduğu ülkeler Meksika, Hindistan ve ABD

Önceki çeyrekle kıyaslandığında, iş memnuniyeti Arjantin, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Malezya’da artarken Avustralya, Avusturya, Kanada, İtalya, Japonya, Polonya ve Türkiye’de azaldı. Geçtiğimiz çeyrekte olduğu gibi, iş memnuniyetinin en yüksek olduğu yerler Meksika (yüzde 82) ve Hindistan ve ABD (her ikisi de yüzde 80) iken en düşük olduğu yerler Japonya (yüzde 44) ve Hong Kong (yüzde 46). Türkiye’de işten memnuniyet oranı önceki çeyreğe göre azalmış olmasına rağmen yüzde 70.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.