İK’nın alfa bariyeri

631

İnsan kaynaklarının tarihsel gelişimi içerisinde bir çok yönetim stili, uygulama, proje yapılmıştır. Yetkinlikler, yetenek yönetimi, performans yönetimi vb. süreçler işletmeleri bir ileriye taşımıştır.

Günümüzde geldiğimiz noktada küresel ölçekte  beyaz yakalılar (gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler) olarak başarılı işlere imza atıyoruz. Bu başarıların arkasında stratejik insan kaynaklarını uygulayan kurumları gördükçe doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Ölçeği daraltacak olursak; ulusal anlamda, küresel ölçekteki kadar başarılı bir imaj çizemediğimizi görmemiz gerekmektedir. Ulusal anlamda tüm firmalarımız kaynağı olan insandan ne kadar yararlanıyor veya bu kaynağı geliştirmesi gereken bir kaynak olarak görüyor ?

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Durumun yönetim kademesinden ziyade İK’cıları ilgilendiren bir kısmı da bulunmaktadır. İK ne kadar devrimsel işler yapabiliyor? Zaman kısıtlı, herkes çok yoğun. Operasyonel İK süreçleri ile Stratejik İK süreçleri arasında seçim yapmak zorunda kalındığında ilk tercih (bana göre zorunlu seçim) Operasyonel İK  oluyor. Bu durum, stratejik açıdan bir an durup, durum değerlendirmesi yapmamıza, stratejik düşünmemize engel olmaktadır. Uzak hedefleri belirlemeden kısa hedeflerle sonuca varmayı düşünüyoruz. Bu cümlelerimden “İnsan Kaynakları çalışanları bir şey üretmiyor” anlamı çıkmasın. Başarılı bir çok proje, uygulama yapıyoruz. Benim söylemek istediğim; bu yaptığımız uygulamalar devrimsel projeler olmuyor genellikle evrimsel projeler oluyor.

Bilimde bir kavram bulunmaktadır; Alfa bariyeri

Alfa bariyeri, bir konuda yapılan bir araştırmanın, projenin, buluşun o konuda yapılanları hızlandırmasıdır. Basit bir anlatımla; bize engel olan büyük sınır aşıldıktan sonra daha sonra yapılanların hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu kavrama verilebilecek en güzel örnek uçak sanayisidir. Örneğin Wright kardeşlerin yapısal dengeli uçak modelinin ardından modern uçaklara geçişimiz için geçen sürenin çok kısalmıştır. (*)

Konuyu insan kaynakları alanı ile ilişkilendirecek olursak; Türkiye’deki İnsan Kaynakları çalışanları olarak Alfa Bariyerini aşmamız gerekmektedir.

Emre İnanç Karakaş
İnsan Kaynakları Profesyoneli

İK’nın Alfa Bariyeri

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.