İK profesyonellerine göre en önemli yatırım alanı dijitalleşme

730

Great Place to Work Enstitüsü, 13 ülkeyi kapsayan Avrupa İnsan Kaynakları araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya; İrlanda, Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İsviçre, İsveç, Türkiye ve İngiltere olmak üzere 13 ülkenin İK profesyoneli katıldı. %57’si çokuluslu şirketlerde çalışan 674 İK profesyonelinin katıldığı çalışmada; İK stratejisi, iş yeri kültürü, dijitalleşme ve işe alım dahil 13 konu değerlendirildi.

İK uzmanlarına göre en önemli konu yenilikçilik

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Katılımcıların %42’si İK Direktörü, %40’ı İK Müdürü, %18’i ise İK uzmanlarından oluşuyor. Katılımcıların %87’si özel sektörde, %9 kamuda, %4’ü ise yarı kamu şirketlerde çalışıyor. İnsan kaynakları uzmanlarına göre şirketleri için kritik öneme sahip konuların başında inovasyon geliyor. Büyüme, dijital dönüşüm, çeviklik, verimlilik, yetenek kazanma ve geliştirme ise önemli görülen başlıklar arasında.

İK’nın çalışanlar nezdinde güvenilirliği %75 arttı

Katılımcıların %75’ine göre, İK fonksiyonunun kurum genelindeki güvenilirliği ve etkisi göre arttı. İK işlevinin yöneticiler nezdindeki güvenilirliği ve etkisinin arttığını düşünenlerin oranı %72. İK için eğitim, işe alım gibi kalemlere ayrılan bütçenin arttığını belirtenlerin oranı ise %56.

İK dijital dönüşümde yeterli kaynağa sahip değil

İnsan kaynakları alanında yaşanılan zorluklar başlığında en yüksek oran, İK teknolojilerindeki eksiklik olarak görülüyor. Katılımcıların %55’ine göre insan kaynakları departmanlarının dijital dönüşüm konusunda yeterli kaynak ve yatırıma sahip değil. İK departmanlarının yetersiz çalışan sayısına sahip olduğunu düşünenlerin oranı %52. Aynı oran iş piyasasındaki yetenekli adayların azlığı için de geçerli. Katılımcıların % 52’sine göre yetenek havuzu giderek küçülüyor, yetenekli çalışan adayı bulmak zorlaşıyor.

En önemli yatırım alanı dijitalleşme

Katılımcılara göre 2 sene içinde yapılması gereken en önemli yatırım, İK süreçlerinin dijitalleştirilmesi. İK profesyonellerinin yüzde 41’ine göre süreçlerin dijitale taşınması kritik öneme sahip. Önemli süreçlerin yeniden tasarlanmasını gerektiğini düşünenlerin oranı %40. Yenilikçi yönetim programlarının devreye alınmasını önemli bulanlar %35 oranındayken, işveren marka stratejisine yatırım yapılmasının önemine dikkat çekenler %31. Katılımcıların %27’si ise İK süreçlerinde dijital eğitim ve öğrenime ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İnsan kaynakları departmanlarının rolü artacak

Dijitalleşmenin dönüştürdüğü şirketlerin ihtiyaç duyduğu yeteneklerin değiştiğine ve aranılan yeteneklerin bulunmasının zorlaştığına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13 Avrupa ülkesinde yapılan araştırma, İK organizasyon yapısının değiştiğini gösteriyor. İK departmanları önemli bir dönüşümün eşiğinde.Bu dönüşümün kalbinde dijitalleşme ve insan odaklı süreçler yer alıyor. İnsan kaynakları departmanlarının şirket stratejilerine katkısının arttığını gözlemliyoruz. Değişen, daha rekabetçi hâle gelen bu dünyada üst yönetimin bir parçası konumundaki insan kaynakları departmanlarının rolü artacak. Great Place to Work olarak yaptığımız araştırmalarımız, analiz ve danışmanlık hizmetlerimizle ölçek bağımsız tüm şirketleri desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.