IBM’in yeni araştırması: Çalışanların refahı CEO’ların öncelikleri arasında yer alıyor

1,678

IBM İş Değerleri Enstitüsü (IBV) tarafından yapılan “Find your essential” (Temellerinizi bulun) adlı araştırmaya göre birçok CEO için “herhangi bir yerden” çalışanları yönetmek, gelecek dönemin en önemli konu başlıklarından biri olacak. Araştırmaya katılan salgın döneminde iyi performans gösteren kuruluşlardan, gelir artışı bakımından ilk yüzde 20 içinde olanlar; COVID-19 salgını sonrasında şirketlerini başarı için konumlandırırken yeteneğe, teknolojiye ve ortaklıklara öncelik vereceğini belirtiyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu 50 ülkedeki 26 sektörden 3 bin CEO’ya uygulanan anket, Oxford Economics ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Çalışma IBM’in yaklaşık 20 yıldır her yıl gerçekleştirilen CEO anketlerinin sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Ankete katılan iyi performans gösteren şirketlerin CEO’larının yüzde 77’si, kısa vadede kârlılığı etkileyecek olsa bile çalışanların refahına öncelik vermeyi planladığını bildirdi. Düşük performans gösteren şirketlerde ise bu oran yüzde 39. Bu sonuç ankete katılan en başarılı kuruluşların liderlerinin çalışanlarına güçlü bir biçimde odaklandığını ortaya koyuyor.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Alt kuruluşu IBV tarafından hazırlanan çalışma sonucunda IBM; liderler ve çalışanlar arası işbirliği için dijital, bulut destekli araçlar sağlanması, tükenmişlik sendromunun önüne geçilmesi, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa odaklanılarak şirket kültürünün sürdürülmesi gibi unsurlara dikkat edilmesini öneriyor. Bu unsurların dahil olduğu bir hibrit çalışma ortamının sunduğu uzun vade zorluklarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

IBM Services Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Foster konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “COVID-19 çoğu liderin, çalışanlar gibi temel hususlara odaklanmak zorunda kalmasına neden oldu. Birçok çalışanın işverenlerinden beklentileri önemli ölçüde değişti. ‘Herhangi bir yerden’ çalışmak beraberinde çevik teknoloji sağlayan, çalışan refahına öncelik veren, esnek ve katılımcı kültürleri teşvik eden ve empati yeteneği yüksek liderlik modellerinin benimsenmesini gerektirebilir”

Uzaktan çalışmaya salgın sonrasında da devam edecek firmaların sayısında artış olacağını söyleyen IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen, sözlerine şöyle devam etti: “Bu durum, çalışanları ve iş süreçlerini uzaktan yönetebilme becerisini yöneticiler için daha önemli hale getirdi. Çalışanların önceliği ise uzaktan çalışma sürecini kolaylaştıracak imkanlara sahip olmak ve iş/özel hayat dengesini korumak.  Uzaktan çalışmanın normalleşmesi, şirketlerin teknoloji altyapısını bu döneme adapte etmesini zorunlu kılıyor. Bu hem çalışan motivasyonu, hem de iş verimliliği için kritik öneme sahip. Biz de IBM olarak; hibrit bulut üzerinden sunduğumuz çözümlerimizle, uzaktan çalışmayı teknik açıdan mümkün kılan seçenekler geliştirmeye devam ediyoruz”

  • Gönüllü Ayrılma: Dünya çapında 14 bin tüketicinin katıldığı benzer bir IBV anketinde, her dört çalışandan biri 2021 yılında işini değiştirmeyi planladığını belirtti. Bunun en önemli nedeni olarak daha esnek çalışma saatlerine veya lokasyonuna duyulan ihtiyaç öne çıkıyor.
  • Çeşitlilik: Ankete katılan CEO’ların yalnızca yüzde 17’si, çalışanlarla etkileşim için çeşitliliği ve kapsayıcılığı en önemli kurumsal nitelikler arasında gösterdi.

Ölçeklenebilir ve Esnek Teknoloji Temelleri

IBV araştırmasına göre CEO’ların çoğun teknolojik faktörleri, 2020 yılında yaşanan büyük çaptaki olumsuzlukların ardından gelecek birkaç yıl için işlerini etkileyecek en önemli dış etkenler arasında görüyor.

Ankete katılan CEO’ların tamamı şirketlerine avantaj sağlayabilecek en önemli teknolojilerin Bulut, Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) olduğuna inanıyor. Bu sonuca rağmen teknoloji bazlı çalışmaların en önemli zorluk olduğunu düşünen CEO’lar arasında; iyi  performans gösterenlerin oranı, düşük performans gösterenlerin iki katı.

Ortaklıkların Önemi Artıyor 

IBV araştırmasına göre, iyi performans gösteren şirket CEO’ları, ortaklıklara daha fazla odaklanıyor. Bu CEO’ların yüzde 63’ü, ortaklıkların iş performansını olumlu etkilediğini düşünüyor. Öte yandan aynı fikirde olan düşük performanslıların oranı ise, yaklaşık olarak yüksek perfomanslıların yarısı.

Araştırmanın sonuçlarına göre IBM’in tezi, iyi performans gösteren şirket CEO’larının en iyi yaptıkları işe daha fazla odaklandıkları ve daha geniş kapsamlı fikirlere erişmek için iş ortaklarına ve ekosistemlere güvendikleri yönünde. Buna ek olarak birçok liderin, iklim değişimi gibi küresel sorunların aşılmasına yönelik ilgisinin arttığı ve kalıcı değişimin desteklenmesinde ekosistemin önemli bir rol oynayabileceği gözlemlendi.

IBV çalışması, liderlerin sıfırlanmaya ve başarıda asli önem taşıyabilecek hususlara odaklanmaya ilişkin şu önerileri içeriyor:

  • Açık hibrit bulut gibi esnek ve ölçeklenebilir teknoloji platformlarının seçilmesi
  • Çalışanların hem fiziksel hem de zihinsel refahına yatırım yapılması
  • Açık inovasyon yaklaşımıyla kazanmak için ortaklıklar kurulması

IBV araştırmasının tamamı için: https://ibm.co/c-suite-study-ceo

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.