Expat çocuklarının kendilerini ‘evde’ hissetmeleri 6 aydan uzun sürüyor

535

HSBC Grubu’nun gerçekleştirdiği ‘Expat Explorer’ anketine göre; expat çocuklarının yarısının kendilerini ‘evde’ hissetmeleri altı aydan uzun bir zaman alıyor. Expatların %60’ı ise yurt dışı yaşamının çocuklarının hayat kalitesi üzerine pozitif bir etkisi olduğunu belirtiyor.

HSBC Grubu’nun 100’ü aşkın ülkeden 26 binin üzerinde yabancı çalışanın görüşünü alarak gerçekleştirdiği ‘Expat Explorer’ anketi; yabancı çalışan olarak ebeveyn ve çocuklarının yurt dışı yaşama adaptasyonu ile ilgili çarpıcı bulgular ortaya koyuyor.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Anketin sonuçları; yurt dışında yaşamın beraberinde getirdiği avantajlara rağmen ebeveyn ve çocukların yeni hayatlarına alışmasının zaman aldığına işaret ederken, bu sürecin aile üyelerini birbirlerine daha da yakınlaştırdığını gösteriyor.

Ebeveynlerin alışması daha fazla zaman alıyor

Anketin sonuçlarına göre; yabancı çalışanların %48’i çocuklarının yeni ülkelerinde kendilerini evde hissetmesinin altı aydan uzun bir zaman aldığını ifade ederken, %25’i de bu sürenin bir yıldan uzun sürdüğünü belirtiyor. Ebeveynlerin %67’si ise yeni hayatlarına alışmalarının altı aydan uzun bir zaman aldığını, %49’u ise bir yıldan daha uzun sürdüğünü söylüyor.

Yeni okula adaptasyon çocukların karşılaştığı zorlukların başında geliyor

Yurt dışı hayata adaptasyonun özellikle arkadaş ve okullarını geride bırakan çocuklar için belli bazı güçlüklerinin olduğunun belirtildiği ankete göre; 11 ila 16 yaşları arasındaki çocukların yarısından fazlasının (%55) yeni okula alışmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor. Bununla birlikte ebeveynler diğer aile üyeleri ve arkadaşlara duyulan özlemin tüm yaştan çocuklar için büyük bir sorun olduğunu ifade ediyor. Ebeveynlerin %50’si arkadaş ve aile özleminin çocukları için ilk üç güçlük arasında yer aldığını söylerken, diğer önemli zorluklar arasında yeni arkadaşlar edinmek (%36) ve yeni bir dili anlamak (%30) yer alıyor.

Yurt dışına taşınma sürecinde çocukların karşılaştığı güçlüklerin üstesinden gelmek için ebeveyn desteğinin önemli olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikoloğu ve Expat Çocuk Kulübü Kurucusu Kate Berger, HSBC Grubu’nun küresel çapta gerçekleştirdiği araştırma ile ilgili şunlar söyledi: “Yurt dışına taşınmak tüm aile için yoğun bir değişim duygusunu beraberinde getirebilir. Dolayısıyla ebeveynlerin süreç boyunca çocuklarına empati göstermeleri ve yanlarında olduklarını hissettirmeleri büyük önem taşıyor. Çocuğunuzu desteklemenin en iyi yollarından biri onları üstesinden gelebilecekleri zorluklara karşı cesaretlendirmektir. Bu onlara inandığınızı gösterir, güven ve beceri geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuğunuz sizin de güçlüklerin üstesinden nasıl geldiğinizi izleyeceğinden, onlara örnek teşkil etmeniz ve kendi sorunlarınız ile ilgili onlarla açık bir şekilde konuşmaya istekli olduğunuzu göstermeniz gerekiyor.”

Yurt dışında çocuk yetiştirmek daha maliyetli

Ebeveynler için yurt dışında çocuk yetiştirmek harcamaların artışını da beraberinde getiriyor. Yabancı çalışanların %62’si yurt dışında çocuk yetiştirmenin maliyetinin kendi ülkelerine kıyasla daha yüksek olduğunu ifade ederken, %58’i de özellikle çocuk bakıcılığının daha pahalı olduğunu belirtiyor.

Zorluklar aile bağlarını güçlendiriyor

Anketin sonuçlarına göre; ailelerin yeni bir ülkeye taşınma sürecinde karşılaştıkları zorluklar, bireylerin birbirine daha da yakınlaşmasına yardımcı oluyor. Ebeveynlerin %46’sı yurt dışına taşınmanın çocukları ile daha sıkı bağlar kurmalarına destek olduğunu belirtirken, %48’i ise yurt dışında yaşamanın eşleri ile olan bağı güçlendirdiğini söylüyor.

Yurt dışında yaşam çocuk gelişimi için olumlu

Ebeveynlerin çoğu yurt dışı hayatının uzun vadede aileleri ve çocuklarının yaşam tarzı üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu dile getiriyor. Ebeveynlerin her beşinden üçü (%60) yurt dışına taşınmalarının çocuklarının genel hayat kalitesini geliştirdiğini, yaklaşık yarısı (%49) çocuklarının sağlığı ve refahının iyileştiğini belirtiyor. Bununla birlikte ebeveynlerin %69’u çocuklarının yeni kültür ve deneyimlere daha açık olduğunu ifade ederken, %45’i de çocuklarının çok yönlü ve daha kendine güvenen bireyler olduğunu söylüyor.

 

[wpdevart_like_box profile_id=”hrpiks” connections=”show” width=”300″ height=”250″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.