CFO’lar stratejik önceliklere odaklanmakta güçlük çekiyor

536

Lider denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin finans liderlerinin görev ve sorumlulukları bakımından geçirdiği dönüşüme ışık tutan CFO’nun DNA’sı raporuna göre; Türkiye’deki CFO’ların %63’ü artan operasyonel yüklerden dolayı stratejik önceliklere odaklanamıyor. Dünya genelinde 769 CFO ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, CFO’ların %64’ünün ileride finans dışında daha fazla operasyonel liderlik görevleri üstlenmeyi öngördüklerini ortaya koyuyor

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, ilki 2010’da yayınlanan ve dünya genelinde 769 finans lideriyle birebir söyleşi yoluyla gerçekleştirdiği CFO’nun DNA’sı raporunun sonuçlarını açıkladı. Aralık 2015 ile Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketler dikkate alınarak hazırlanan raporda; Türkiye ve dünyada CFO’ların profesyonel gelişimlerini nasıl yönettikleri ve şirketlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını finans içinde nasıl bir dönüşüm ile desteklediklerine dair çarpıcı tespitler sunuluyor. Rapora göre; CFO’lar için iş ortamı gün geçtikçe her zamankinden karmaşık ve öngörülmesi daha güç bir hal alıyor. Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, değişken risk ortamı ve giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan paydaşların yönetimi, finans yöneticilerinin üstlendikleri rolü ve içinde bulundukları kuralları değiştiriyor. CFO’ların bu etkenlere farklı yaklaşımlar göstermesinden dolayı görev ve sorumlulukları gün geçtikçe farklılaşırken, devam eden bu dönüşüm CFO’ların şirketlerine olan katkılarını daha değerli kılmak için fırsatlar sunmakla birlikte rollerini yeni etmenler çerçevesinde tanımlamayanlar için de tehdit oluşturabiliyor.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

2010 yılında yapılan araştırmada CFO’nun ana sorumluluk alanları kaynaklarının sağlam finansal kriterlere oturtulması, CEO ve diğer üst düzey yöneticilere analizler ile anlayış kazandırılması, stratejik hedefler doğrultusundaki girişimlere öncülük edilmesi, CEO tarafından belirlenen stratejilerin ödenek sağlanarak yürütülmesi, kurumun yönünün belirlenerek stratejisinin geliştirilmesi, stratejik hedefler doğrultusunda gidişatın dış paydaşlara resmedilmesi olarak belirlenmişti. Bu ana sorumluluk alanları günümüzün finans liderleri için hala güncel ve geçerli olmakla beraber, en son araştırmalarımız CFO pozisyonu için beklentileri 4 yeni etkenin belirlediğini gösteriyor: Dijital, Veri, Risk ve Paydaş Yönetimi.

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı ve Yönetim Danışmanlığı Lideri Gökhan Gümüşlü konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “CFO’lar, her gün çeşitlenerek artan riskler ve belirsizliklerin bir sonucu olarak, hem sürekli yenilenen düzenlemeler ve değişen hissedar beklentilerinin etkisiyle hem de dijitalleşme ve geleceği şekillendiren megatrendlerden dolayı büyük bir baskı görüyor. Diğer paydaşların beklentileri doğrultusunda ‘stratejik iş ortağı’ olarak iş dünyasında kendine yeni bir yer bulma arayışı da hissedilen baskıyı şiddetlendiriyor. Bu tabloda başarıyı yakalamanın temeli, iş dünyasının dönüşümüne uygun bir hızda ve proaktif bir şekilde kendi rolünü şekillendirebilmekte yatıyor.”

Katma değerli aktivitelere gereken önem verilemiyor

EY’nin dünya çapında yaptığı araştırmaya katılan CFO’ların %47’si, ekiplerinin gelecekteki stratejik öncelikleri karşılayacak yetkinliklere sahip olmadığından dolayı kaygı duyduklarını belirtiyor. %56’sı da finans ofisinin kontrol, uyumluluk ve maliyet gibi geleneksel görevleri üzerine zaman harcamaktan dolayı daha katma değerli aktivitelere gereken önemi veremediklerini vurguluyor. Türkiye için de bu değerler çok farklı değil. Türkiye’de araştırmaya katılan CFO’ların %66’sı, öncelikli hedeflere ulaşmak için gereken yetkinliklerin uluslararası deneyimler ve etkileşimlerle geliştirilebileceğini düşünüyor. Türkiye’de hissedilen bir diğer baskı da CFO’ların üzerindeki operasyonel sorumlulukların artması olarak gösteriliyor. Katılımcılar, özellikle de büyük kurumların finans liderleri, geniş çaplı operasyonel sorumlulukların, stratejik önceliklere verilmesi gereken zamanı çalabileceğini düşünüyor. Türkiye’deki CFO’ların %63’ü, artan operasyonel yükten dolayı stratejik önceliklere odaklanamadıklarını belirtiyor. Dünya ortalamasında CFO’ların sadece %51’i böyle bir sorundan bahsediyor.

İş zekâsı ve büyük verinin önemi artacak

Rapora göre; finans liderlerinin dünya genelinde %58’i, Türkiye’de %53’ü dijital, akıllı teknolojiler ve gelişmiş veri analitiği üzerine anlayışlarını geliştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Finans liderlerine kurumlarının 5 yıl sonraki ihtiyaçları için hangi finans yetkinliğinin önemli olacağını sorulduğunda, Türkiye’deki CFO’ların %69’undan “iş zekâsı ve büyük verinin, yönetimi bilgilendirmek amacıyla kullanılması” cevabı alındı. Dünya genelinde de grup CFO’ların %57’si geleceğin finans fonksiyonu için verinin önemini vurguluyor. Türkiye’den farklı olarak ise geleceğin ihtiyaçları kapsamında dünya genelinde listenin başında %57’lik bir oranla risk yönetimi yer alıyor. Türkiye’deki liderler için stratejik risk yönetimi, %34 olarak, artması beklenen yönetmelikler ve mevzuat değişikliklerinin yönetiminden sonra 3. sırada yer alıyor. CFO’ların dünya çapında %71’i, Türkiye’de de %94’ü, kurumlarının hedefleri doğrultusunda karar almada etik açıdan daha fazla sorumlu olacaklarını düşünüyor. CFO’ların hedeflerine ulaşabilmek için gelişim göstermeleri gereken öncelikli konulardan biri olarak öne çıkan paydaş yönetimi yetkinliği, finans liderlerinin dünyada %50’si, Türkiye’de de %44’ü tarafından kabul ediliyor.

CFO’lar daha fazla operasyonel liderlik görevleri üstlenecek

Araştırmamıza katılan CFO’ların %64’ü gelecekte finans dışında daha fazla operasyonel liderlik görevini üstleneceğini düşünüyor. Türkiye’deki finans liderlerinin %72’si de bu görüşü destekliyor. CEO’ların ve yönetim kurulunun, CFO’ları operasyon alanına taşımak istemelerinde birkaç neden yatıyor: CFO’ların, mevcut kaynakların en fazla değer üretecek yerlerde kullanılmasını sağlayabilmesi, maliyet ve operasyonel verimlilik hedefleri yönetiminde geniş deneyime ve süregelen bürokratik uygulamaları sorgulayabilecek kapasiteye sahip olması. Birçok CFO da operasyonları kapsayan bu rolü, şirket yönetiminde yenilikleri getiren alanlara daha çok dâhil olup finansı iş birimlerine yaklaştırarak kendi ekibinin güvenilirliğini artırmak, kendi yönetim ve liderlik becerileri ile finans ekibinin yeteneklerini farklı alanlar üzerinden geliştirebilmek amacıyla kabul ediyor.

Finans hizmetlerinde dönüşüm öncelikli hedef

Finans liderleri, gelecek 5 yıl içinde kurumları için büyüme hedefinden sonra en önemli önceliğin dönüşüm olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda finans transformasyon projelerine gerek dünya genelinde gerekse Türkiye içinde gösterilen ilgi giderek artıyor. Dünyada ve Türkiye’de araştırmamıza katılan finans liderlerinin %69’u, gelecek 10 yıl içinde geleneksel finans hizmetlerinin otomatikleştirilmiş bir şekilde ortak hizmetler merkezleri altında yönetileceğini öngörüyor. Türkiye’deki CFO’ların %90’ı da, gelecekte finans süreçlerinin yanında fonksiyonlar arası hizmet veren ortak hizmetler merkezlerini kendilerinin yöneteceklerini düşünüyor.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.