Çalışanların LinkedIn’de Aktif Olması Şirketler için Risk mi?

392

LinkedIn Eğitmeni Colleen McKenna’nın Linkedin üzerine CEO’lar ile yaptığı görüşmeye göre, yöneticiler çalışanlarının LinkedIn’de aktif olmasından endişeleniyor. LinkedIn, kendini çalışma hayatındaki kişilerin diğerleri ile yine iş amacı ile iletişim kurmaları ve bilgi alışverişi yapmaları için kendini her geçen gün geliştiren bir sosyal medya platformu. “Kişiler LinkedIn kullanırken ve mesleklerinde kendilerini konumlandırırken, eğer çalıştıkları şirketle aralarındaki bağ güçlü kurulmuş ise, faaliyetlerini birebir şirketi de destekleyecek şekilde yürütürler” diyen eğitmen ve dijital iletişim profesyoneli Gamze Nurluoğlu, “Çalışanların LinkedIn’de aktif oluşu temelde iki ağı besler: Biri kişisel markalaması, ötekisi şirket pazarlaması” diyerek şirket sahip ve yöneticilerine bu konuyu nasıl ele alabileceklerine dair bilgiler veriyor.

“Şirketlerin çalışanları ile kurdukları bağın gücü LinkedIn dahil her türlü sosyal mecra ve platformda temsiliyetin yönünü ve tonunu belirliyor. Çalışanlar ile şirket arasında eğer güçlü bir bağ kurulamamışsa, çalışanlar doğal olarak kişisel bir markalama üzerinden faaliyetlerini yürütüyor. Yöneticilerde de korku bu noktada başlıyor. Yıldız ve yetenekli çalışanlarını kaybetme riski doğuyor ve yöneticiler, şirketlerin gözlerinin önünde LinkedIn’de ellerinin arasından kayıp gidiyor”

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Bir Çalışan LinkedIn’i Aktif Kullandığı için İşten Ayrılır mı? 

Çalışanların LinkedIn gibi bir iş platformunu aktif kullanmaları tek başına işten ayrılmaları için geçerli bir sebep ve değil. Bu noktada LinkedIn’i bir sebep olarak değil, araç olarak değerlendirmeliyiz” diyen Nurluoğlu sözlerine şöyle devam ediyor:

“Şirketler; çalışan sadakati oluşturmuyorsa, çalışanlarının yeteneklerini destekleyip eğitim anlamında onları geliştirmiyorsa, yeni fırsatlar sunmuyorlarsa yetenekli ve parlak çalışanlarını ellerinde tutmaları zor. LinkedIn, bu faaliyetlerin sadece görünür yüzü. Çalışanınız Linkedin’de aktif olmasa dahi bu onun sizi terk etmeyeceğini göstermiyor. Linkedin’de sadece siz de sürece tanık oluyorsunuz.”

Şirket Sahip ve Yöneticileri Ne Yapmalı? 

Gamze Nurluoğlu, şirket sahip ve yöneticilerine çalışanlarını eğer LinkedIn’de çok aktif ve etkin görüyorlarsa, LinkedIn kullanımından endişe duymak yerine, aralarındaki çalışan – şirket ağını geliştirmeye çalışmalarını tavsiye ediyor.

Şirket olarak Linkedin’de çalışanlarınız ile yapabileceğiniz ve gün sonunda size hem marka bilinirliği hem de farklı pazarlarda satış getiren çalışmalar varken uzak durmak, temkinli yaklaşmak sadece zaman kaybı yaratacaktır. Hem unutmayın; eğer şirketinize yeni yetenekli çalışanlar çekmek istiyorsanız, birer temsilciniz olan mevcut çalışanlarınız ve faaliyetleri en büyük destekçiniz olacaktır.” 

Nurluoğlu son olarak yöneticilere şu önerilerde bulunuyor:

  • Çalışanlarınıza güvenin, aranızdaki sadakati oluşturun.
  • Yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verin.
  • Çalışanlarınızın aslında birer şirket “influencer”ınız olduğunu unutmayın.

Bugün, hepimiz birer mesleğin temsilcileriyiz ve LinkedIn kullanırken herkes kendi yeteneklerini, kendi deneyimlerini ön plana çıkarıyor. Çalışanlar da kendini doğru konumlandırdığında, özel bir şey yapmasalar bile temelde şirketlerini destekleyici bir iletişim yapmış oluyorlar. Gün sonunda her aktivitenin ardından her kullanıcı şirket adını görüyor. Kötü temsil beraberinde sorun ve kriz getirirken, iyi temsil de gün sonunda başarı getiriyor.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.