Çalışan için maaş ikinci sırada geliyor

501

53 ülkede 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Great Place to Work Enstitüsü, yaptığı çalışma ve araştırmalarla şirketlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Güvene dayalı kurum kültürünün oluşturulması için araştırma ve danışmanlık hizmeti sunan Great Place to Work Enstitüsü, “İK Yönetimi ve Yönetici Anketi” raporunu yayımladı. Dublin City ve Maynooth Üniversite’sinin katkılarıyla hazırlanan rapor ilginç verileriyle dikkat çekiyor.

Şirket imajı her şeyden önce geliyor

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Çok uluslu ve ulusal şirketlerde, 36 farklı sektör çalışanının katıldığı ankette yöneticilerin çalışanlardan beklentileri ve yöneticilerin çalışanlara karşı sorumlulukları gözler önüne seriliyor. Yöneticilerin çalışanlardan beklentileri arasında ilk iki sırayı yüzde 95 oranıyla şirket imajını koruyup şirketi desteklemeleri ve şirketin yanında olmaları yer alıyor. Üçüncü ve dördüncü sıradaki talep, yüzde 94 ile çalışanların kendilerini değerli hale getirecek gelişim fırsatlarını takip etmeleri, şirketteki değerlerini yükseltmek için becerilerini geliştirmeleri. Beşinci sıradaki yönetici beklentisi ise yüzde 93 ile çalışanların şirket genelinde gerçekleşen değişime katkıda bulunmaları.

Çalışan performansını yüzde 93 destek, yüzde 91 fırsat belirliyor

Raporda, yöneticilerin çalışanlara karşı sorumlulukları da mevcut. Yöneticilerin ilk sorumluluğu yüzde 93 ile en yüksek performans için destek sunmak. Çalışanlara şirket içerisinde gelişim fırsatı sağlamak yüzde 91 ile ikinci sırada yer alıyor. Bunu yüzde 89 oranıyla yeni, zorlu performans gerekliliklerine uyum sağlamaları için imkân tanımak ve şirket içerisinde çalışanların yükselmelerine yardımcı olmak izliyor. Sektörün sürekli yükselen standartlarına karşılık vermelerine yardımcı olmak ise yüzde 86 oranıyla dördüncü sırada.

Destek ilk, maaş ikinci sırada

Ankete katılan yöneticilere göre, çalışan bağlılığını “motivasyon, adanmışlık, kararlılık, pozitif ve tatmin edici bir ruh hali” ifade ediyor. Çalışan bağlılığındaki en kritik faktörün “bağlı bulunan yöneticinin desteğini almak” olduğu belirtiliyor. Maaş ve güven, bu faktörü takip eden diğer iki önemli öğe. Şirketlerin en çok önem verdiği gündem başlıkları arasında liderlik gelişimi ilk sırada yer alıyor. Çalışan bağlılığı ikinci, şirketin değişime karşı uyumluluğu üçüncü sırayı oluşturuyor.

Liderlerin yüzde 81’i İK departmanlarına güveniyor

Çalışmanın kurum kültürünü ve insan kaynaklarına bakış açısını anlamak için önemli veriler sunduğunu belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Raporun insan kaynakları yönetimi alanındaki yöneticiler kadar diğer yöneticiler için de yararlı olacağına inanıyoruz. Ankette İK fonksiyonunun güvenilirliğin ve etkisinin son üç yılda liderlerin gözünde yüzde 81, şirket genelinde yüzde 80 oranında arttığını gözlemliyoruz. Belli bir bilgiye ulaşmak veya gelişmeleri öğrenmek için bölüm yöneticileri ve direktörlerden önce İK yetkililerine başvurulması dikkat çeken bir sonuç. İK, bölümler ve yöneticiler arasındaki koordinasyonu sağlayan bir mekanizma. İK’nın fonksiyonu artsa da tüm yükü İK’nın omuzlarına yüklemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Yöneticilerdeki davranış değişikliği ve kurum kültürü gelişimindeki vizyoner bakış açısı, stratejik ve hayati bir önem arz ediyor.” dedi.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.