Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı Başlatıyor

439

Sermaye piyasalarının ve kurumsallaşmanın bir bütün olmasından yola çıkılarak şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmak amacıyla Borsa İstanbul’un iş dünyası hakkındaki bilgi birikiminin ve Koç Üniversitesi’nin akademik deneyiminin harmanlanmasıyla Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı geliştirildi.

BISTEP, büyüme potansiyeline sahip şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine destek vermeyi, şirketlerin sermaye piyasaları ile tanışıklıklarını artırmayı ve bu piyasalara yönelmek istemeleri halinde gereken bilgi birikimine sahip olmalarını amaçlıyor.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Kurumsallaşma, şirket ömrünün uzatılması, sürdürülebilir büyüme, ulusal ve uluslararası tanınırlık gibi günümüzde her şirketin önceliği olan alanlarda şirketlerin fark yaratmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. BISTEP ayrıca şirketlere sermaye piyasalarının iş ağına etkin bir biçimde dahil olma imkânı da sağlayacak.

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi’nin yanı sıra, sermaye piyasalarının işleyişinde Borsa İstanbul’un doğal ve sürekli iş ortakları olan aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları, hukuk şirketleri ve medya kuruluşları da BISTEP ortakları arasında yer alıp bilgi ve tecrübelerini şirketler ile paylaşacak.

3 aşamadan oluşan 1 yıllık programın ilk aşamasında, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme, liderlik ve yönetim uygulamaları, girişimcilik ve büyüme stratejileri, inovasyon, globalleşme, hukuk, pazarlama, marka yönetimi, kurum stratejisinin belirlenmesi, sermaye piyasasının şirketlere sunduğu alternatif çözümler gibi pek çok alanda düzenlenecek seminerler ile konusunda önde gelen isimler tarafından katılımcılara bilgi aktarımı yapılacak. Düzenlenecek paneller ile güncel konuların interaktif bir ortamda tartışılması sağlanacak. Programın ikinci aşamasında, profesyonel danışmanlar önderliğinde şirketlerin merkezinde şirket yöneticileri ile mevcut durum analizi ve strateji çalışmaları yapılacak. Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve bu hedeflerine ulaşmak için almaları gereken aksiyonlar belirlenerek, bir yol haritası hazırlanacak. Bu aşamada ayrıca şirketler için öncelikli konularda seminerler düzenlenecek ve böylece bilgi paylaşımı ve iletişimde süreklilik sağlanacak. Katılımcı şirketlerin kurumsallaşma stratejilerini hayata geçirdikleri üçüncü aşamada ise seminerler, bilgi paylaşımı odaklı oturumlar ve “networking” amaçlı kapsamlı etkinlik programları düzenlenecek.

Programa, kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş ve son hesap dönemine ait finansal tablolarına göre en az 10 milyon TL aktif büyüklüğü ya da net satış hasılatı olan şirketler başvurabilecek. Programa kabul edilen şirketlerin üst düzey yöneticilerinden programa aktif katılım konusunda taahhüt alınacak. Eylül 2016’da başlayacak programın son başvuru tarihi 25 Temmuz 2016.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.