Aon Best Employers Ödülleri Sahiplerini Buldu

553

Avrupa’da 2005’ten beri yürütülen ve 5 binin üzerinde şirket ile 2.2 milyon çalışana, Türkiye’de ise, 348 şirketten 316 bin çalışana dokunan, Aon Best Employers programı kapsamında, bu sene de sağladıkları çalışan deneyimi ile öne çıkan markalar ödüllerini aldı.

Aon Hewitt Türkiye Kurucu Ortağı Cengiz Gürleyik, Aon Best Employers araştırmasının tamamen çalışan deneyimine dayandığını; katılımcı şirketlerin çalışmayı seçilmiş bir gruba değil, tüm çalışanlarına açtıklarını, dolayısıyla araştırmanın işin mutfağında yapıldığını belirtti. Bu nedenle çıkan sonuçların kritik önem taşıdığını söyleyen Gürleyik, çalışan deneyimini geliştirmenin, markanın dışarıdaki algısını değiştirmekten daha zor olduğunu vurguladı. “Zor da olsa şirket ve çalışan arasında kurulan bağlılık ilişkisi sadece kuruma değil çalışanlara da fayda sağlıyor. Bağlı olmak kendini sadece işe adayıp sosyal hayattan kopmak değil, enerjik çalışıp katma değer yaratırken işte iyi bir gün geçirmek anlamına da gelir ve iş tatminini arttırır.” dedi.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Aon Best Employer Ödülleri

Aon Best Employers programı, Aon Hewitt Türkiye veri tabanındaki 348 şirket arasından 186 şirketin değerlendirildiği, Türkiye’nin en geniş katılımlı işyeri araştırmasıdır. 2017 yılında Türkiye’nin En İyi İşyeri “Aon Best Employer” ödülünü alan şirketler Çalışan Bağlılığı’nın yanında Liderlik, İşveren Markası ve Performans Kültürü değerlerine göre belirlendi. Tüm bu değerlendirmelerle ödül kazanan şirketler:

 • Deniz Factoring
 • Lilly İlaç
 • Novartis
 • Türk Hava Yolları
 • Yves Rocher

Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülleri

Aon Hewitt ile birlikte yaptıkları bağlılık araştırması sonuçlarında, bir önceki döneme göre çalışan bağlılığı skorunda ve çalışan deneyimini etkileyen (kariyer olanakları, eğitim ve gelişim imkânları, marka gibi) diğer iş unsurlarında gelişme göstererek “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü” nü almaya hak kazanan şirketler ise şöyle:

 • Aksigorta
 • AssisTT
 • CMC Turkey
 • Fibabanka
 • Migros Türkiye
 • Kalekim
 • Tusaş Motor Sanayi A.Ş (TEİ)

“Kalkındır” davranışı dikkat çekiyor

Veriye dayalı danışmanlık hizmeti veren Aon Hewitt’ in yaptığı Çalışan Bağlılığı Araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında Türkiye’ de çalışan bağlılığı ortalaması yüzde 52 ile geçen seneki değerini korudu. Bağlı çalışanların temelde, “Konuş”, “Kal” ve “Kalkındır” olarak isimlendirilen 3 davranışı sergilediğini belirten Cengiz Gürleyik, 2017 yılında Türkiye’nin En İyi İşyeri “ Aon Best Employer “ unvanını kazanan şirketlerin, bağlılık davranışları bakımından diğer şirketlerden pozitif olarak en fazla ayrıştığı davranışın “Kalkındır” olduğunu vurguladı. Gürleyik, konuyla ilgili olarak, “En iyi işyerleri ve diğer şirketlerin bağlılık ortalamalarını değerlendirdiğimizde, aralarında 23 puanlık bir fark olduğunu; bağlılık davranışları açısından baktığımızda ise en büyük farkın, “kalkındır” davranışında olduğunu gördük. Bu kapsamda, En İyi İşyerlerinin – diğer şirketlere göre – çalışanlarını en iyi performanslarına ulaşmaları için teşvik ettiklerini ve bunun için çalışanlarına olanak sağladıklarını görüyoruz. Yaptığımız araştırmalar, “Kalkındır” davranışı için en önemli unsurun şirketlerin çalışanlarına gerekli altyapı olanaklarını sağlamak için sunduğu desteğin önemli olduğunu gösteriyor. Altyapı olanakları; fiziksel çalışma ortamı, politika ve yönetmelikler, hedeflere ulaşmayı destekleyen organizasyonel yapı, süreçler ile araç gereç ve kaynaklar gibi unsurları kapsıyor. En iyi işyerlerinde çalışanların altyapı olanakları hakkındaki memnuniyeti yüzde 71 iken, bu oran diğer şirketlerde yüzde 45’e düşüyor. Best Employer –En İyi İşyeri- seçiminde belirleyici unsurlardan olan Liderlik, Performans Kültürü ve İşveren Markası endekslerini incelediğimizde ise, en iyi işyerleri ve diğer şirketler arasındaki farkın en fazla Liderlik Endeksi sonuçlarında açıldığını gördük. Bu endeks değeri, diğer şirketlerde yüzde 43 iken, en iyi işyerlerinde yüzde 70’e yükseliyor. En iyi işyerlerinde üst yönetimlerinin gelecek için net yön gösterdiğini ve işle ilgili doğru karar aldığını düşünen çalışanların oranı, diğer şirketlere göre ortalamada 25 puan daha fazla. Sonuç olarak, üst yönetimin işle ilgili aldıkları kararlarda, çalışanları sürecin bir parçası yapmaları ve şirket stratejisine yakın tutmalarının belirleyici olduğunu gördük.” dedi.

Kadınların bağlılığı daha düşük

Kuşaklar, iş fonksiyonları, pozisyon/kademe vb. demografik bilgiler üzerinden değerlendirme yapıldığında çıkan sonuçlar ise dikkat çekici. Araştırma çıktıları, kadın çalışanların bağlılık oranının, erkek çalışanların bağlılıklarından daha düşük olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Kadın ve erkek çalışanların çalışan deneyimini etkileyen unsurlar arasında en önemli farkın, kariyer olanakları ve eğitim gelişim imkânları olduğunu belirten Aon Hewitt Yetenek Yönetimi Ülke Lideri Uygar Böke, “Erkek çalışanların yüzde 39’u şirketlerinde, geleceğe yönelik kariyer olanaklarının olduğunu düşünürken, kadın çalışanlarda bu oran, yüzde 33’e düşüyor. Eğitim ve gelişim alanında ise; erkek çalışanların yüzde 45’i şirketlerinde kendileri için yeni beceriler kazandıracak görev ve projelerde çalışma imkânı bulduklarını söylerken, kadınlarda bu oran yüzde 40’a düşüyor. Bunlara ek olarak kadın çalışanların sadece yüzde 30’u işlerinde gösterdiği performansın ücretleri üzerinde önemli etkisi olduğu düşünürken, bu oran erkek çalışanlarda yüzde 36’ya yükseliyor.” açıklamasında bulundu.  

Araştırmada kuşaklara göre ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında, Türkiye’de X kuşağı çalışanlarının bağlılık oranı yüzde 57 iken, Y kuşağındaki bağlılık oranının yüzde 48’e düştüğü görülüyor. Farklı kuşaklardaki çalışanlar, Konuş-kal-kalkındır davranışlarına göre incelediklerinde “Kal” davranışında belirgin bir fark olduğunu dile getiren Böke, örnek olarak X Kuşağı çalışanlarının yüzde 55’i başka bir şirkette çalışmak üzere şirketlerinden ayrılmayı düşünmediğini ifade ederken, Y Kuşağı çalışanlarında bu oranın yüzde 44’e düştüğünü gördük. Kuşaklar arasındaki çalışan deneyimini etkileyen unsurlar arasında bir değerlendirme yaptığımızda ise işveren markası, üst yönetim, eğitim-gelişim olanakları, ödüllendirme-takdir ve alt yapı olanakları konularında Y Kuşağı çalışanların beklentilerinin X Kuşağına göre daha fazla olduğunu ölçümledik.” dedi.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.