2017 Ücret Artışını Enflasyon Belirliyor

525

PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı ekibi tarafından 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen Ücret Yönetimi ve İK Gündemleri Araştırması’nın 2016-2017 sonuçları belli oldu.

Farklı sektörlerden, farklı büyüklük ve sermaye yapısındaki şirketlerin katıldığı araştırmada kurumların ücret artış planlarının yanı sıra ücret ve yan haklar yönetimine ilişkin öncelikleri, asgari ücret artış oranı ile ilgili beklentileri ve kurumların İK gündemleri kapsamında 2016 yılında gerçekleşen ve 2017 yılı için planlanan çalışmalar yer alıyor.

Employer Brand Academy Türkçe Sertifika Programı

Araştırmaya göre 2016 yılında üst yönetim ve beyaz yaka için ücret artış oranı %9 civarında iken, mavi yakada -2016 yılında gerçekleşen asgari ücret artışının etkisi ve asgari ücrete yakın ücretlerdeki domino etkisiyle– yaklaşık %15 olarak gerçekleşti. 2017 yılı için genel ücret artış oranlarının ortalama %9 civarında olması planlanıyor.

Ücret artışlarında hangi kriterler dikkate alınıyor?

Kurumlar ücret artışı yaparken ağırlıklı olarak geçmiş yılın TÜFE oranını dikkate alıyor. Bununla birlikte kurum içi ücret dengesi, dış kıyaslama ve ücret artış bütçesi planlamaları ücret artışlarını etkileyen en önemli etkenler.

Asgari ücretteki artışın etkisi

Geçen sene yapılan asgari ücretteki değişiklik, asgari ücrete yakın ücretlerde de domino etkisi yarattı. Bu doğrultuda kurumların %65’i ücret artış oranlarında domino etkisini de dikkate aldı. 2017 yılındaki asgari ücret artışına ilişkin tahminler sorulduğunda ise araştırmaya katılan kurumların %46’sı asgari ücret artış oranının ortalama %8,21 olacağını tahmin etmektedir.

Kurumların 2017 İK gündemi
PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri Direktörü Mert Emcan, ücret araştırmalarının şirketlerin öncelikli gündeminde olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu: “Ücret yönetimi kapsamında ücret araştırmaları ve dış kıyaslama yapmak yüzde 67 oranla kurumların en öncelikli insan kaynakları gündemi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra insan yönetimi stratejilerinin belirlenmesi, organizasyon yapı tasarımı veya mevcut yapının gözden geçirilmesi, İK çalışanlarının yetkinlik gelişimi için eğitimler 2017 yılında İK yöneticilerinin gündeminde önemli yer tutacak. Öncelikli ele alınan bir diğer konuyu ise çalışan görüşü ve bağlılığı anketleri oluşturuyor.”

Toplam ücret paketi ve yan haklar

Araştırmaya katılan kurumlar 2017 yılı içerisinde dış kıyaslama yapabilmek amacıyla sektörel araştırmalara ve/veya genel ücret araştırmalarına öncelik vermeyi planlıyor. Bunu şirket içi ücret dengelerini oluşturmaya yönelik iş değerleme çalışmaları ve ücret bant yapılarına ilişkin çalışmalar takip ediyor. Öncelik sıralamalarında performansa dayalı yıllık prim sistemini düzenleme ve yan haklar politikalarını gözden geçirme gibi konular da yer alıyor.

Kurumların şeffaflık politikaları

PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı ekibinin araştırması fonksiyon yöneticilerinin yaklaşık %90’ıyla kendisine bağlı çalışanların ücret bilgilerinin paylaşıldığını, %80’iyle ise kendisine bağlı çalışanların kademe ve/veya ücret bant bilgilerinin paylaşıldığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte 10 kurumdan yalnızca 1’i kademe ve ücret bantlarını tüm yöneticilere açık şekilde yönettiğini belirtiyor.

Yanıtlayın / Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.